Mission Militaire T.S. en Bohéme

Kdysi dávno jsem do krabice celistvostí spojených s námořní tematikou (adresa zmiňuje Námořní sekci Vrchního velitelství na Praze 3) vložil též tuto celistvost z prosince roku 1918. Před několika dny jsem měl celistvost opět v ruce a pátral jsem po historických souvislostech. Díky internetu to dnes není tak složité.

Úřední razítko „Mission Militaire T.S. en Bohéme“ prozrazuje, že odesilatelem je francouzská vojenská mise. Adresátem je pak Vrchní velitelství, které bylo zřízeno na pražském Žofíně ve dnech 28.-29.října 1918 na základě výzvy pražských členů Národního výboru československého. Toto velitelství zabezpečovalo vojensky, ve dnech vzniku Československa, naše hlavní město Prahu pomocí „speciálních jednotek“ složených z českých námořníků (proto námořní sekce), aviatiků, sokolů, studentů a dalších vlastenců. Již 18.12.1918 bylo Vrchní velitelství zrušeno a vzniklo Zemské vojenské velitelství pro Čechy, jehož velitelem se stal podmaršálek Ing. Jan Diviš.

Působení Francouzské vojenské mise v Praze ponechám historikům, včetně vojenských. Pouze dodávám, že tato mise měla mimořádný vliv, nejen na vojenský, ale i na politický vývoj naší První Republiky. (Již 17.února 1919 se náčelníkem Hlavního štábu branné moci stal francouzský generál Maurice Pellé. Pak 4.června 1919 byl jmenován vrchním velitelem československé armády.)

Existuje celá řada dostupných pramenů, kde se lze o působení Francouzské vojenské mise v Československu v létech 1919-1938 dočíst mnoho zajímavého.

Mission Militaire T.S. en Bohéme


Autor: Jaroslav Tomandl | 22. 3. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223