Milan Šajgalík - Ivan Kiko - Cyrilo-metodská misia vo filatelii

Okrúhle 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a ich kultúrno-kresťanská misia k starým Slovanom našlo odozvu v celej našej spoločnosti. Filatelisti sa potešili výstave poštových známok v Nitre a nádhernému poštovému hárčeku autora prof. Dušana Kállaya v spoločnom vydaní Slovenska, Čiech, Bulharska a Vatikánu. Potešili aj nové poštové pečiatky pripomínajúce oboch svätcov. V Trnave usporiadal Trnavský samosprávny kraj vedeckú konferenciu k výročiu, na ktorej odznelo niekoľko prednášok k misii Cyrila a Metoda, ktorej súčasťou bol aj príspevok Mgr. Martina Vanču, PhD., k zobrazeniu sv. Cyrila a Metoda na poštových známkach a platidlách Slovenskej republiky. Nemenej zaujímavá a hodnotná je aj publikácia Slovenskej pošty, a.s., s podobným názvom ako predkladaná malá recenzia knižky oboch autorov. Na jej prebale sa autori pýtajú: “ O čom je táto knižka? Skôr o kom. O ľude, ktorý žil v krajine pod Tatrami...“ atď. Autori píšu o prvých dotykoch našich predkov s kresťanstvom ešte pred pôsobením cyrilometodskej misie,  ich cesta dejinami vedie až po našu súčasnosť , pričom uvádzajú mnoho súvislostí prostredníctvom galérie miniatúrnych umeleckých diel, akými sú poštové známky, poštové pečiatky, ale aj FDC. Vyzdvihujú významné osobnosti – súčasníkov Cyrila aj Metoda a ich nasledovníkov až po dnešok. Pri reprodukciách známok, samozrejme, uvádzajú podrobnosti o ich autoroch, rytcoch, druhu tlače a náklade známok. Dokonalosť textu (150 strán) s prehľadom vydaní našich (rozumej slovenských aj československých známok) robí z publikácie vhodnú metodickú príručku pre námetového zberateľa na zostavenie výstavného exponátu. Knižka je o čosi viac, pretože aj pre čitateľa - nefilatelistu prináša podrobný slovník dôležitých pojmov, register základnej terminológie aj poučné rady ako pracovať so známkami a celistvosťami. Tým sa zaraďuje ako vhodná publikácia aj pre mladého filatelistu. Srdce zberateľa poskočí radosťou v podobe získania prílohy číslovaného neperforovaného hárčeka známky sv. Cyrila a Metoda s oficiálnou prítlačou – príležitostnou pečiatkou Roku sv. Cyrila a Metoda 2012-2013. Hádam niekomu bude prekážať rozdielna veľkosť či nepomer v zobrazovaní známok, poštových hárčekov a či FDC, ale každý tvorca akejkoľvek publikácie chápe, že dodržať formát a stranový rozsah knihy pri zalamovaní textu je priam sizyfovskou prácou. Preto je skutočne vhodné zamerať sa v prvom rade na text. Ilustrácie sú v tomto prípade i keď dôležité, predsa len podružné, aj keď autori sa mohli vyhnúť niektorým úskaliam podvojného zobrazenia niekoľkých známok a iného filatelistického materiálu. To však nič neuberá na kvalite diela, ktoré bude pri všetkej skromnosti nespornou ozdobou knižnice každého filatelistu.

Knižku vytlačil Lúč Bratislava r. 2014.

Milan Šajgalík - Ivan Kiko - Cyrilo-metodská misia vo filatelii


Autor: Ján Mička | 18. 11. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223