Mezinárodní rok pro sblížení kultur – Mezinárodní den Romů

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 23. 6. 2010 příležitostnou poštovní dopisnici“ Mezinárodní rok pro sblížení kultur – Mezinárodní den Romů“, s natištěnou písmenovou známkou „A“.

Dopisnice vychází v rámci probíhající Dekády romské inkluze 2005 – 2015, kdy Česká Republika zahajuje své předsednictví. Dekáda je závazkem 12 evropských států ke zlepšení životní situace Romů v oblastech vzdělání, bydlení, zdraví a zaměstnanosti skrze aktivní účast Romů na vytváření politik v těchto oblastech. České předsednictví bude trvat od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2011. Česká republika si zvolila pět priorit: Dosáhnout měřitelného pokroku na poli inkluzivního vzdělávání, zlepšit životní situaci a práva romských dětí, definovat pohled a účast romských žen na vytváření integračních politik, přijmout zodpovědnost za integraci na úrovni místních samospráv a správně uchopit roli médií při vytváření pozitivního obrazu Romů.

Na známce je vyobrazen portrét Mileny Hübschmannové, která byla průkopnicí a zakladatelkou české romistiky. Díky svým hlubokým znalostem romštiny, kultury a Romů je často mylně považována za Romku. V obrazové části dopisnice je zobrazena maringotka, kterou vynáší na lanech holubice.

Autorem výtvarné úpravy celé dopisnice je grafička Laďa Gažiová. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč a platí od 23. 6. 2010 do odvolání.

Mezinárodní rok pro sblížení kultur – Mezinárodní den Romů


Autor: Česká pošta | 1. 7. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223