Mezinárodní rok astronomie

Datum vydání: 29. 10. 2009


Z iniciativy profesionálních astronomů sdružených v Mezinárodní astronomické unii (IAU) byl letošní rok prohlášen světovou organizaci UNESCO za Mezinárodní rok astronomie (IYA 2009) pod patronací OSN.

Česká republika patří k nejstarším členským státům IAU a tak příslušný český Národní komitét astronomický zřídil již na podzim r. 2007 Český organizační výbor, jenž má na starosti jak přípravu, tak i koordinaci české účasti na této mimořádně rozsáhlé mezinárodní akci.

„Dnes máme všichni tak skvělý a aktuální přístup k informacím, že by nám to jistě Galileo i Kepler záviděli. Využijme proto této jedinečné příležitosti, aby se během příštího roku každý člověk v naší republice dozvěděl, že vesmír je náš svět“, napsal Jiří Grygar v úvodníku Od Galilea k internetu.

Dne 15. - 16. 1. 2009 proběhlo slavnostní zahájení Mezinárodního roku astronomie pro celý svět v budově UNESCO v Paříži.
Také Česká pošta připomenula tuto událost květnovým vydáním známky č.596 Europa: Astronomie – 400. výročí Keplerových zákonů: Astronomia nova.

Následují ukázky vydání k této příležitosti.
Zájemcům o astronomii doporučuji následující odkaz, kde najdete vydání všech zemí:
http://euro-phila.blogspot.com/2009/02/europa-2009-astronomie.html

Pramen: http://www.astronomie2009.cz/


Autor: Petr Fencl
technika@nopek.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz