Mezinárodní filatelistická výstava Przemyśl 2004

Tato výstava se uskutečnila jako výstava II. stupně (tj. u nás úroveň regionální výstavy) s mezinárodní účastí ve dnech 9. – 16. října 2004 u příležitosti 90. výročí bojů o pevnost Przemyśl.

Mezinárodní filatelistická výstava Przemyśl 2004


Místem konání výstavy byla budova Národního muzea země Przemyské na náměstí plk. Tadeusze Czackého (obr. 2).

Mezinárodní filatelistická výstava Przemyśl 2004


Pořadatelem výstavy se stal Klub filatelistů PZF v Przemyślu za spolupráce oblastního ředitelství pošty v Krakově a Národního muzea země Przemyské. Nad výstavou převzala záštitu řada osobností vojvodství i celého Polska, mezi nimi např. ministr kultury Waldemar Dabrowski, karpatský vojvoda Jan Kurp, maršálek karpatského vojvodství Leszek Deptula, představitelé města a polské pošty.

Výstava měla také zajímavý doprovodný program spojený zejména s tématem výstavy. V den zahájení výstavy byl připraven cyklus přednášek zaměřených na historii města a pevnosti, průběh bojů o pevnost a poštu z obležené pevnosti. V provozu byla příležitostná poštovní přepážka, kde bylo k dispozici výstavní razítko, příležitostná R-nálepka a další materiály vydané k výstavě (obr. 3 a 4).

Mezinárodní filatelistická výstava Przemyśl 2004


Mezinárodní filatelistická výstava Przemyśl 2004


Filatelistickou výstavu doprovázela výstava předmětů spojených s událostmi let 1914-15 – vojenské uniformy, dobové předměty a další exponáty.

Hlavní součástí výstavy ale samozřejmě byly soutěžní a nesoutěžní exponáty. V jednotlivých soutěžních třídách bylo vystaveno celkem 61 exponátů; kromě domácích vystavovatelů zde měli své zastoupení i filatelisté z České republiky, Ukrajiny, Rakouska a Maďarska; exponáty z Rumunska bohužel nedorazily.

Velmi početné zastoupení měla třída poštovní historie, ve které se představilo celkem 15 exponátů, z nichž byl nakonec jako nejlepší vyhodnocen exponát „Cenzura korespondence“ Andrzeja Klamuta. Od výstavní jury obdržel 91 bodů a velkou zlatou medaili, současně získal cenu za nejlepší exponát výstavy. Také další exponáty v této soutěžní třídě měly velmi vysokou úroveň, o čemž svědčí jejich výsledky – 6 zlatých, 3 velké pozlacené, 4 velké stříbrné a 1 stříbrná medaile.

Další soutěžní třídy již nebyly tak početně obsazeny a ani jejich hodnocení nebylo tak vysoké. Ve třídě teritoriální filatelie byl ze čtyř exponátů jako nejlepší vyhodnocen exponát Tadeusze Zawera „Polsko 1944-1952“, jež obdržel 84 bodů a velkou pozlacenou medaili. Ze sedmi námětových exponátů získal zlatou medaili pouze „Červený kříž v 1. světové válce“ Rudolfa Gotschiho z Rakouska, maďarský exponát „Maďarská letecká pošta 1910-1940“ Györgye Szirtese pak byl nejlepší ve třídě aerofilatelie, kde obdržel pozlacenou medaili. Mezi exponáty maximafilie se nejvíce líbila „Krása člověka v malířství“ Mariana Rawińského oceněná rovněž pozlacenou medailí, jediný exponát třídy celin „Celiny Izraele 1948-1998“ získal velkou stříbrnou medaili. Oba vystavené jednorámové exponáty získaly shodně stříbrnou medaili, mezi mládeží pak byl nejlepší kolektivní exponát KMF č.41 při ZŠ č.1 v Olawie „Kdo jsi?“ – získal pozlacenou medaili.

Velice zajímavá byla třída filatelistické literatury. Přes vyřazení některých publikací ze soutěže nakonec bylo hodnoceno 20 exponátů; jejich hodnocení odpovídá vysoké úrovni zpracování. Nebývá příliš obvyklé, aby i v této třídě byla udělena velká zlatá medaile, svým zpracováním a vynikající polygrafickou úpravou si ji však plně zasloužil „Katalog předznámkových razítek Haliče a rakouské pošty Svobodného města Krakova“ Janusze Adamczyka a Jerzyho Bartkeho. Ze tří zlatých medailí byla jedna udělena Gerhardu Schenkovi za monografii „Przemyśl 1914-1915“, současně tento vystavovatel za tuto publikaci obdržel cenu za nejlepší exponát spojený s tématem výstavy. Bez zajímavosti rovněž není, že další zlatou medailí byl ohodnocen známý „Katalog polských známek 2004, 1.díl “ Andrzeje Fischera, známý i našim sběratelům polských známek.

Účast českých vystavovatelů byla na této výstavě spíše symbolická. Byly zde představeny 2 exponáty; ve třídě jednorámových exponátů „Poštovní směrovací číslo“ Lumíra Brendla (ohodnocen 78 body a stříbrnou medailí), mezi mládeží pak „Historie letectví“ Jana Vancla (získal 73 bodů a velkou stříbrnou medaili). Přesto byli pořadatelé výstavy potěšeni zájmem Svazu českých filatelistů o tuto výstavu a vyjádřili naději, že do budoucna se spolupráce mezi českými a polskými filatelisty ještě více rozšíří.

Na závěr bych se ještě chtěl zmínit o nesoutěžních třídách, ve kterých bylo představeno celkem 12 exponátů; v řadě z nich se objevilo pravděpodobně to nejlepší, co lze v současné době vidět z oblasti materiálů letecké pošty z obleženého Przemyślu 1914-15. Pravděpodobně nejlepší exponát nazvaný „Letecká pošta obležené pevnosti Przemyśl“ představil Alexander Newall z Velké Británie. Tento velmi příjemný pán, který je čestným předsedou Komise aerofilatelie při FIP, pochází z nedalekého Lvova a přes svůj vysoký věk – letos oslavil již 91. narozeniny – se výstavy zúčastnil osobně a aktivně pracoval jako člen výstavní jury.

Autor: David Schiller | 25. 10. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář