Merkur-Revue: Zneužité poštové pečiatky

Převzato z časopisu Merkur-Revue 4/2004
V poslednom čase sa opäť objavili na výmennom stredisku v Bratislave (a pravdepodobne aj na iných miestach) zaujímavé celistvosti alebo výstrižky z obdobia rokov 1939–1945. Žiaľ, všetky sú vyrobené ako falzifikáty na škodu zberateľov. Použitie čs. novinových známok (bez pretlače, prípadne s pretlačou O. T.) na území protektorátu Čechy a Morava na výstrižku alebo na úplnej celistvosti je zberateľsky zaujímavé. Pretože pravých dokladov je málo, objavili sa falzifikáty, ktoré predstierajú použitie známky aspoň na výstrižku.

Merkur-Revue: Zneužité poštové pečiatky


Tieto falzifikáty sú hromadne vyrábané pomocou odcudzenej protektorátnej pečiatky s legendou PRAG 4 / PRAHA 4 / 3a. Na novinových známkach Sokol s pretlačou O.T. je nastavený časový údaj 12. VII. 39 -9, na novinových známkach bez pretlače nájdeme časový údaj 13. VII. 39 -9 (hodnota 30 h) alebo časový údaj 14. VII. 39-9 (hodnota 100 h). Hromadnú výrobu falzifikátov pomocou odcudzenej pečiatky potvrdzuje nielen použitý papier, ale aj skutočnosť, že výrobca upraví dátumový mechanizmus pečiatky na "nový" dátum. Po znehodnotení nalepených známok rozstrihá hárok papiera na menšie časti. Technológiu výroby falzifikátov možno dokázať zložením pôvodného tvaru väčšieho výstrižku. Pečiatka PRAG 4 / PRAHA 4 / 3a bola zneužitá aj na výrobu falzifikátov celistvostí s "revolučnými" pretlačami protektorátnych známok z mája 1945.

Séria 6 pamätných známok s portrétom J. Tisa (1 Ks až 10 Ks) bola vydaná 14. marca 1945. Vzhľadom na aktuálny vývoj vojensko-politickej situácie na Slovensku na jar 1945 tieto známky sa predávali v Bratislave (možno aj na niektorých poštách na západnom Slovensku), a preto boli minimálne použité v poštovom styku. Vznik väčšiny zásielok má zberateľskú motiváciu. Obsadením Bratislavy (4. apríl 1945) sovietskou armádou skončilo reálne používanie známok, ale známky úradne stratili platnosť 30. apríla 1945. Použitie najvyššej hodnoty (10 ks) na skutočne prepravenej a správne vyplatenej celistvosti je veľmi vzácne, pretože muselo ísť o náhlu a doporučenú zásielku do cudziny (poštový poplatok 2.00 + 3.50 + 5.00 Ks, prípadne 2.50 + 3.50 + 5.00 Ks). Ak boli známky použité, väčšinou boli použité na pošte Bratislava 1 alebo na väčšej pošte v oblasti západného Slovenska.

Merkur-Revue: Zneužité poštové pečiatky


Merkur-Revue: Zneužité poštové pečiatky


Celistvosť s odtlačkom pečiatky ČIERNA PRI BIELI / a / 28. IV. 45 -9 je ukážkou novodobého falzifikátu na škodu zberateľov. Nalepená známka bola znehodnotená odcudzenou pečiatkou poštového úradu, ktorý v apríli 1945 neexistoval (!). Preto upozorňujem zberateľov na to, aby venovali zvýšenú pozornosť celistvostiam (výstrižkom) s odtlačkami pečiatky PRAG 4 / PRAHA 4 / 3a, resp. ČIERNA PRI BIELI / a, pretože obe pečiatky môžu byť opäť zneužité.

Jozef Tekeľ


Autor: Merkur-Revue | 13. 1. 2005

Komentáře

Bez názvu

RE: RE: Bez názvu

RE: RE: Bez názvu

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223