Merkur-Revue: Zajímavá odchylka známkového sešitku - Krajky 6,40 Kč

Převzato z časopisu Merkur-Revue 3/2003
Dne 26. března 2003 byly vydány dvě příležitostné známky Tradice lidové tvorby s námětem krajek (6,40 Kč a 9 Kč). Kromě úpravy v přepážkových arších o 20 známkách vyšly také známkové sešitky o šesti známkách se čtyřmi kupony propagujícími 2. česko-německou výstavu poštovních známek Ostropa 2003. Jako ve všech podobných případech z poslední doby byly PL o 20 známkách i sešitkový list součástí téže tiskové formy.

Sešitkové listy obou hodnot byly ručně vlepovány do speciálních obalů. Ty mají na přední straně stylizovanou kresbu s motivem krajky, název emise, údaj o počtu známek v sešitku a prodejní cenu, na zadní straně pak základní údaje o emisi, autorce výtvarného zpracování a nákladu.

A právě s obalem souvisí neobvyklá odchylka známkové sešitku. Zatímco většina sešitkových listů obou hodnot byla vlepena na pravou vnitřní stranu obalu a pak vpravo od středních kuponů v perforaci přeložena lepem k sobě, byly předloženy také sešitky hodnoty 6,40 Kč, u nichž byly listy za okraj vlepeny na levou vnitřní stranu obalu a pak přeloženy na stejném místě jako u normální varianty, avšak lepem od sebe.

Už samotný fakt dvojího způsobu vlepení nepostrádá na zajímavosti. Teoreticky si lze sice představit, že sešitkový list je možno dodatečně "přelepit" z pravé strany na levou, na obalu by ovšem zůstaly stopy po odlepení. Daleko zajímavější je ovšem způsob přehnutí sešitkového listu. "Nestandardní" přehnutí, tedy lepem od sebe, je daleko šetrnější - stačí se podívat na vzhled obou variant z lícové strany. Přehnutí lepem k sobě je na líci v perforaci dobře viditelné a výrazně ruší vzhled obou vodorovných spojek "známka - kupon - známka". U nestandardní varianty je přehnutí vidět dobře na rubu, zatímco na líci je téměř neznatelné. Tento znak vzácnější varianty nelze úspěšně padělat.

Celkem bylo dosud nalezeno jen 100 kusů sešitků hodnoty 6,40 Kč s nestandardním vlepením; sešitek hodnoty 9 Kč s tímto způsobem vlepení dosud nebyl předložen. S nestandardním vlepením se vyskytují obě pole zvláštního sešitkového listu, avšak náhoda způsobila, že nikoli ve stejném počtu. Z pole A je známo 75 kusů, zatímco z pole B dosud pouze 25 kusů. Není ovšem vyloučeno, že budou nalezeny ještě další exempláře, zatím je ale nikdo nepředložil.

Rozlišovací znaky polí A a B jsou tyto:

A
- na ZP 1 je přerušený horní oblouček v B (REPUBLIKA)
- na ZP 3 je poškozené písmeno L (REPUBLIKA) v horní části. Tato vada se v průběhu nákladu vyvíjí. Jsou známy exempláře s mírně zeslabenou horní částí, přerušenou horní částí i s nedotiskem horní levé části písmene

B
- bez výše uvedených vad a s některými drobnými identifikačními vadami, např.:
- nad K1 modrá skvrnka nad 4. a 5. horní perforace zleva ve vzdálenosti cca 8 mm od známky
- nad ZP 3 modrá krátká čárka nad 1. PO pravé perforace cca 6,8 mm od známky

Známkové sešitky z obou polí jsou i součástí dnešní zásilkové služby Merkur-Revue.

Autor: Marcel Arbeit | 19. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223