Merkur-Revue: Svědek Slovenské republiky rad?

Převzato z časopisu Merkur-Revue 1/2004
Vyobrazená uherská 10f peněžní dobírková průvodka je již sama o sobě zajímavá tím, že dokladuje výjimečné použití hradčanské frankatury na hledané nerozdělené čs. souběžné celině na Slovensku. Ovšem zcela mimořádným poštovně historickým dokladem se stává, když si plně uvědomíme všechny okolnosti jejího použití.

Merkur-Revue: Svědek Slovenské republiky rad?


Průvodka byla zaslána 5. 6. 1919 z bratislavy adresátovi žijícímu v Humenném. Tomu však nikdy nebyla doručena a s razítkem "Vyrovnanie je nemožné, poštová ohlašovňa Bratislava" byla vrácena zpět odesilateli. Datum vrácení nelze bohužel z dokladu zjistit. Proč ale poštovní služby selhaly? Možná nám na tuto otázku odpoví historie. Literatura [1] uvádí stručné shrnutí tehdejších událostí: "Maďarská republika rad byla vyhlášena v Budapešti dne 21. 3. 1919 a zanikla 4. 8. 1919. Maďarská armáda posílená mobilizací i dobrovolníky přešla s cílem dobytí Slovenska od 20. 5. 1919 do protiútoku a na severní (slovenskou) frontu soustředila většinu svých sil. Hlavní úder byl veden ve směru Miskolcz - Košice - Prešov. Dne 30. 5. vstupují Maďaři do Lučence a Rimavské Soboty, 3. 6. obsazují Levice, Šahy a Nové Zámky. Dne 6. 6. vstupují do Košic. Do 10. 6. postoupily maďarské jednotky na linii Vrable - Zlaté Moravce - Nová Baňa - Zvolen - Klenovec - Plešivec - Rožňava - Gelnica - Sabinov - Bardejov - Giraltovice - Humenné - Michalovce - Čop. Hluboký průlom pozic čs. armády na východním Slovensku tak vytvořil příznivé podmínky pro vyhlášení slovenské republiky rad v Prešově dne 16. 6. 1919."

I když to nelze nezvratně dokázat, je logické a velmi pravděpodobné, že předložená průvodka nejspíš nebyla doručena adresátovi vzhledem k mimořádné válečné situaci v oblasti. Jen na okraj poznamenávám, že aktéři této nedokonané poštovní transakce měli vlastně smůlu, že se "trefili" právě do období bojů, protože na nátlak Dohody musela maďarská armáda již k 30. 6. 1919 opustit obsazenou část Slovenska a poštovní styk se rychle v plném rozsahu obnovil.

[1] Spec. katalog známek a celistvostí ČSR 1918-1939. Merkur-Revue 2002, s. 41.

-bp-


Autor: Merkur-Revue | 16. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223