Merkur-Revue: Podzimní aukce firmy Majer

Datum vydání: 1. 12. 2004


Převzato z časopisu Merkur-Revue 5/2004
I letošní podzimní sezónu zahájila aukční firma Jiřího Majera, která na sobotu 11. září 2004 připravila v pořadí 7. (resp. 27.) aukci. Aukce se opět uskutečnila v pražském hotelu Olympic v době konání mezinárodního veletrhu sběratel, což bylo, jak ukázala vysoká návštěvnost, prozíravé. Atraktivně prezentovaná nabídka (barevný katalog), možnost dražit po telefonu, ojedinělý zákaznický servis a občerstvení (jak při prohlídce losů tak i během aukce) potvrzují, že tato firma oprávněně zaujímá jedno z předních míst na našem filatelistickém trhu.

Z nabídky 1.716 losů jich přes 3/4 připadlo na období ČSR I. Celková prodejnost pak dosáhla velmi solidních 74 % a mohla být i vyšší, nebýt nečekaného propadu položek Československa II a České republiky.

Ze 190 položek Hradčan vzbudilo největší pozornost svislé meziarší hodnoty 30 h (Pof. 12M), přiklepnuté za 111.000 Kč. Aukce potvrdila, že zájem o svěží a zajímavé (tj. katalogizované) barevné odstíny a ojediněle se vyskytující zoubkování trvá. Např. hodnota 30 h tm. fialová (Pof. 13a) se prodala za 6.800 Kč, 120 h stříbřitě šedá (Pof. 21b) za 10.000 Kč a čtyřblok 1000 h v modrofialové barvě (Pof. 26a) přišel na 8.900 Kč. Ze zoubkovaných známek se 15h cihlově červené s Řz 13 3/4 : 10 3/4 (Pof. 7H) prodávaly v rozpětí 3.400 Kč až 4.000 Kč, 30h tm. fialová Řz 13 3/4 : 13 1/2 (Pof. 13Aa) dokonce za 32.500 Kč!Prodaly se i všechny položky s přetiskem "Vzorec", převrácené i za několikanásobek katalogu. Tento trend trvá již třetí rok. Dobře se prodaly i zkusmé tisky, zejména hlubotiskové. Obecně menší zájem byl o razítkované známky, Vejprtské padělky hodnot 100, 200 a 300 h se opět neprodaly (u J. Majera již počtvrté za sebou). O různé příčkové, spojené a rámečkové typy byl zájem spíše vlažný. Např. 20 h červená (Pof. 9 II.) s příčkovým typem (ZP 65/I) 20.000 Kč, či rohový čtyřblok 25 h (Pof. 11D II.) se dvěma příčkovými typy (ZP 81 a 82./I) 14.000 Kč. Z meziarší se za obvyklé ceny prodaly jen hodnoty 20 h a 25 h, z nabídnutých 10 ks různých meziarší hodnoty 10 h zůstalo 6 ks neprodáno. (Pozn.: tak velká nabídka podobných položek v jedné aukci je zřejmě na škodu věci).

Zájem přetrvává o emisi Legionářské 1919, zejména o známky bez nátisků s lepšími variantami zoubkování. Krajová dvoupáska 15 h šedozelená (Pof. 27H) byla přiklepnuta za 7.200 Kč a hodnota 25 h hnědá (Pof. 28J) za 6.300 Kč. Překvapivá byla i cena 5.900 Kč za nezoubkovanou známku 15 h světle zelenou (Pof. 27Na).

Nejširší nabídka byla u emise Pošta Československá 1919 (na 330 losů), přičemž většina dražších hodnot byla zastoupena 3 až 5 exempláři a navíc ještě 4-bloky. Přestože vyvolávací ceny byly v řadě případů o 5–10 % nižší než na předchozí aukci, zůstala i tentokráte řada dražších položek a zejména čtyřbloků neprodána. Prodejnost 75 % zde byla dosažena jen díky velkému počtu sběratelsky zajímavých variant a odchylek (tlusté papíry, podtypy a různě převrácené přetisky). Největší zájem byl o úředně nevydané známky s přetisky "Hadi segély" a "Köztársaság". U standardních položek stojí za zmínku 32.000 Kč, za kterou byl přiklepnut oblíbený 5h zelený trojúhelník (Pof. 56). Letecká provizoria (Pof. 52 II–54 II) stála ** 22.000 Kč (resp. raz. 18.000 Kč). Za zajímavé varianty však zájemci platili i násobky katalogových cen. Např. spěšné známky 2 h se smíšeným Řz 11 1/2 : 12 1/2 (Pof. 57C), resp. Řz 12 1/2 : 11 1/2 (Pof. 57D) po 10.000 Kč, úředně nevydaná 30 f Turul s přetiskem A byla přiklepnuta za 14.5000 Kč a 40 f Zita s přetiskem druhu F a současně i s přetiskem "Köztársaság" dokonce za 15.000 Kč.

Z dalších emisí ČSR I zaujala solidní prodejnost všech knihtiskových vydání. Za krajovou dvoupásku 125 h TGM ultramarin se spojenými typy (Pof. 140a ST) zaplatil nový majitel 4.200 Kč, táž známka ve II. typu s populární DV "krátká příčka" (Pof. 140II.a DV) "odešla" za 19.000 Kč a krajové čtyřbloky 500 h a 1000 h (Pof. 141N–142N) za 14.000 Kč (!). Nezoubkovaná 20 h Holubice II. typ (Pof.148N II.) se prodala za 12.000 Kč, OR 150 h s Řz 13 3/4 za 2.200 Kč a čtyřblok 50 h červené s DV "bez hlavy" na nahnědlém papíru (ZT 155 DV) za 45.000 Kč. Nečekaný zájem byl o zkusmé tisky přetisků u emise Červený kříž a velmi dobře se prodaly téměř všechny známky s DČ (HaV 1923 i TGM 1923–26). Hodnota 3 Kč TGM I. typ (Pof. 192 IA) se svislou průsvitkou stála 24.000 Kč, nezoubkovaná 40 h Státní znak II. typ (Pof. 253 N II.) 2.400 Kč a meziarší 50 h Nitra (Pof. Ms 273) 6.000 Kč. Za totéž krajové meziarší s DČ 1A zaplatil nový majitel 10.500 Kč.

Z leteckých známek I. emise se prodaly nezoubkované čtyřbloky (Pof. L1–L3) za 10.000 Kč, táž položka s převrácenými přetisky (Pof. L1 P–L3 P) dokonce za 69.000 Kč a kompletní série II. emise s převrácenými přetisky (Pof. L4 P–L6 P) za 12.000 Kč. Ze III. emise leteckých známek se hodnota 20 Kč s Řz 13 3/4 : 12 1/2 (Pof. L14 C) prodala za 26.500 Kč. VII. typ novinového aršíku (Pof. ANV 18) za 15.000 Kč kupce nenašel.

Oproti jarní aukci 2004 byl zvýšený zájem o emisi "SO 1920", prodala se většina položek a zaznamenán tu byl i rekordní cenový nárůst: krajová 2 h Sokol (Pof. NV 1) s modrým přetiskem "SO 1920" (vyvolána za 800 Kč) byla po dlouhém boji vydražena za 19.000 Kč!Nejdražší známkou aukce (202.000 Kč) se stala 10h skautská sv. modrá s přetiskem "Příjezd" (Pof. SK 3a). Aukce potvrdila zájem o revoluční přetisky z r. 1918 (prodány téměř všechny), naopak o zkusmé tisky (rytiny) známek ze 30. let byl zájem malý, příčinou zřejmě byly vysoké vyvolávací ceny (2 až 3 tis. Kč za kus).
Rohová protektorátní připouštěcí známka Terezín stála 4.000 Kč, přetisková série ve čtyřblocích (Pof. 1–19) 3.200 Kč a dolní 20-pásy novinových známek s DČ (NV 10–18) 7.400 Kč. Ze Slovenska dosáhly svěží série s přetiskem "Slovenský štát" 6.000 Kč, resp. 6.800 Kč (* 3.800 Kč). Zájem byl o nevydané známky, např. nezoubkované meziarší 10 Ks Tiso změnilo majitele za 21.500 Kč.

Odpolední část byla zahájena nabídkou celých sbírek a partií. Zájem o koupi těchto losů trvá a v řadě případů došlo k zajímavým nárůstům vyvolávacích cen. Nejvyšší částka na celé aukci byla zaplacena za sbírku ČSR I., kterou licitátor nakonec přiklepnul za 330.000 Kč.

Přestože nabídka položek Československa po roce 1945 byla velmi zajímavá, zájem byl nečekaně slabý. Prodalo se jen 57 % nabídnutých losů, přičemž neprodány zůstaly nejen dříve hledané položky, např. II. typy aršíků Květen (Pof. A 435) nebo Zápotocký (Pof. A 967), ale i exkluzivní materiál jako např. nezoubkovaná série SNP z r. 1945 (Pof. 403N–407N), svislá nezoubkovaná meziarší z emise Motýli 1961 (Ms 1219N, Ms 1223N), meziarší 30 h Čs. televize (Pof. 2339), nevydaná 1 Kčs známka k OH v Los Angeles (Pof. 2663N), desetibloky Lázně 1951 (Pof. PL L 33) atp. Opět propadly známky na odlišných papírech (Pof. 1106xb, 2203xa, 2303ya) – ceny okolo 50 % katalogu nejsou pro kupující zajímavé. Naopak trvá zájem o výrazné, a tím i sběratelsky zajímavé odchylky, např. vynechané či posunuté perforace, nedotisky barev atd. Z dosažených cen snad stojí za zmínku chybotisk 30 h A. Novotný (Pof. 1091X) přiklepnutý za 2.200 Kč a ve dvoupásce za 4.200 Kč nebo desetibloky Kroje I. (PL 840–843) prodané za 4.400 Kč. Za populární "Prádlo" (Pof. A 1216A) stačilo nabídnout jen 750 Kč. Díky nízkým vyvolávacím cenám (v rozmezí 25–50 % katalogu) se prodaly všechny příležitostné tisky, výsadní tisky a ministerská FDC! Jestliže po letošních jarních aukcích bylo možné současný trh se známkami ČSR II hodnotit jako silně rozkolísaný, první podzimní aukce naznačila, že útlum trvá a cenový pokles se ještě nezastavil. Podobná je i situace u České republiky, z nabídnutých 11 položek se prodaly pouze dvě.

U celistvostí a celin (339 losů) byla prodejnost 63 %. Letecký dopis I. emise z 4.10. 1920 adresovaný do Londýna (původně 1. let, zásilky přepraveny vlakem) byl přiklepnut za 63.000 Kč, o letecké celistvosti dalších emisí byl zájem menší a o zepelínovou poštu až mizivý. Slabá byla paradoxně i prodejnost celistvostí s revolučními přetisky 1918. U standardních celin nedošlo k žádným mimořádným cenovým výkyvům, nezájem o celiny velkého formátu přetrvává.

Na příští aukci, která byla ohlášena na sobotu 27. 11. 2004, bude kromě jiného nabídnuto několik zcela ojediněle se vyskytujících spojených typů Hradčan a rozprodána velká sbírka celistvostí pražské potrubní pošty. Všem zájemcům bude na požádání (telefonicky nebo faxem na čísle 281 970 425, písemně na adrese Jiří Majer - Aukce, Klešická 941, 190 16 Praha 9) zaslán aukční katalog zdarma.

Vladimír Dražan


Autor: Merkur-Revue
vladasch@mymail.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz