Merkur-Revue: K historii ozdobných dopisů

Datum vydání: 4. 7. 2003


Převzato z časopisu Merkur-Revue 2/2000
Ozdobné dopisy vždy patřily ke klenotům klasické filatelie a to ať už jsou barevné, nebo s bezbarvou promačkávanou ornamentalistikou. Jednak proto, že jich je zoufale málo a jednak i z toho důvodu, že náročný sběratel jich nikdy nemá dost, když je adresa úhledně napsaná, razítko a frankatura čisté a dopis celkově zachovalý. Praxe klade počátek výskytu těchto dopisů do období prvé rakouské emise, tedy do padesátých let devatenáctého století. Tu se ponejvíce vyskytují vedle ornamentálních mačkaných ozdob již dopisy barevné, vícebarevné a dokonce i ručně vymalované. Frekvence výskytu těchto dopisů se pak snižuje a 6. emise již v podstatě toto období zakončuje. Řeč je tu o obálkách, tedy nikoliv o skládaných dopisech.

V této kategorii dopisů, tak typických pro předznámkové období, se prvé pokusy o zdobení dopisů vyskytují ve čtyřicátých letech. Ponejvíce šlo o jednoduché prvky, jako např. černý rámeček na okraji nesloženého dopisního archu, který po složení dopisu vlastně vůbec nebyl vidět. Do tohoto období též spadají rytinky krajiny nebo sídla odesílatele, které byly umístěny v záhlaví dopisu a jejichž užívání brzy zaniklo úplně. Zcela ojediněle se pak v tomto období vyskytují obálky s nebarevnou mačkanou ornamentalistikou, nebo s jednoduchým zlatým orámováním.Zcela unikátním úkazem předznámkového období je vyobrazená 4 barevná obálka s ornamentálním a dokonce i figurálním zdobením církevního charakteru. Podle modrého razítka "Hohenmauth 3/11" je její vznik možno datovat nejdříve do r. 1837. Dopis odešel z Chocně (vzadu je tužkou psaná poznámka "Absender Prinzessin Kinsky geb. Otsse de Colorado Mansfeld" a neosobní pečeť) adresátce Catherine de Pohl v Kinského paláci na Staroměstském náměstí v Praze.

Litografický tisk je výborné kvality, čistota a jas tisku dobře korespondují s pečlivou návazností bez překryvů u všech 4 barev. Je pravděpodobné, že tisk byl proveden pro výlučnou potřebu objednatele dobrou, ale neznámou tiskárnou v nemnoha exemplářích, z nichž se zřejmě zachoval jenom tento.Po mnoha a mnoha dotazech se zdá, že jde o jediný barevně zdobený dopis z předznámkového období. Jeho mimořádnost jistě spočívá i v náboženské tématice jeho grafického projevu a jemu odpovídající volbě barev. Nic podobného z předznámkového období není známo ani ve fondu jiných evropských zemí.

Autor: Milan Bokvaj

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz