Merkur-Revue: Filatelistický trh

Převzato z časopisu Merkur-Revue 1/2004
V dnešním pokračování komentovaných výsledků našich významných sálových aukcí se budeme stručně věnovat listopadové aukci pražské firmy FOS, spol. s r.o., vánoční aukci firmy J. Majer a lednové aukci firmy Brnofila-Bláha.

21. aukce firmy FOS

V sobotu 29. listopadu 2003, již tradičně v pražském hotelu Ambassador, uspořádala firma FOS, spol. s r.o. svoji 21. aukci. Nabídnuto bylo téměř 1450 položek nejrůznějšího filatelistického materiálu (a navíc 71 losů z oboru numismatiky), přičemž 40 % všech položek tvořily losy československé provenience. Zřejmě na základě zkušeností z předchozích vlastních aukcí, ve kterých se prokázal malý zájem o položky s vyvolávací cenou nad 10.000 Kč, se firma FOS, spol. s r.o. nyní zaměřila na tzv. střední a levnější materiál, tj. na položky s cenou do 1000 Kč, kterých bylo v aukci nabídnuto více než 80 %. Položek s vyvolávací cenou nad 1000 Kč bylo 19 %, a pouze 5 aukčních losů mělo vyvolávací cenu 20.000 Kč a vyšší. Nejdražší položkou celé aukce byla rakouská spořenka 5 kr. VI. emise s vylepenými 9 ks 5 kr. známek VII. emise, o kterou však za 65.000 Kč neprojevil nikdo zájem. Přestože účast v sále byla solidní a pořadatel obdržel řadu písemných příkazů, bylo na aukci prodáno pouhých 665 losů, takže celková prodejnost byla jen 46 %. Stěžejním problémem této aukce byly v celé řadě případů vysoko nasazené vyvolávací ceny, které současný trh už není ochoten akceptovat.

Přesto řada položek byla prodána za ceny vskutku zajímavé. Za zmínku stojí zejména razítkovaná vodorovná dvoupáska 40 h OR s Řz 13 3/4 a spojenými typy (Pof. 154 ST), přiklepnutá do sálu za 30.000 Kč, nebo rohová 50h výplatní známka z roku 1930 (Pof. 258) s dvojitou perforací vpravo, prodaná za 2.100 Kč. Velmi dobře se prodaly také všechny známky TGM 1925 (Pof. 190–203) nabízené podle typů a průsvitek, jakož i rohové kusy s deskovými čísly. Nejzajímavější položka z období protektorátu Čechy a Morava, nepoužitá poštovní výběrka 80 h (CPV 1), byla přiklepnuta do sálu za vyvolávací cenu 29.000 Kč (kat. Pofis 40.000 Kč).

Z nabídnutých 112 položek Československa z let 1945–1992 bylo prodáno téměř 70 %, a to zejména díky poměrně velkému počtu nabízených celistvostí. Většina jich však "odešla" za základní vyvolávací ceny. Položek České republiky se prodalo 56 %.

Odpolední část aukce byla zahájena dražbou 40 sbírek, o které byl poměrně velký zájem a ukazuje se, že je to jedna z možných cest, jak přilákat do aukčních síní další zákazníky. Největší nabídku z celé aukce tvořily známkové země Evropy (včetně jejich kolonií), téměř 750 položek, což se nakonec ukázalo jako kontraproduktivní. Evidentní chybou pořadatele bylo opětovné zařazení více než 200 položek anglických kolonií neprodaných na předchozí 20. aukci, a to za nezměněné ceny, v některých případech (např. u losů č. 810, 811, 826, 857) byla dokonce nyní požadovaná cena vyšší než cena, za kterou se stejná položka minule neprodala. Zájem o tyto losy byl pochopitelně mizivý a do značné míry to negativně ovlivnilo celkový výsledek aukce. Rovněž u sběratelsky oblíbených zemí (Německo 111 losů, Rakousko 167 losů) byla tentokrát prodejnost velmi nízká, činila jen 38 % (Německo), resp. 48 % (rakousko). Z ostatních zemí se tradičně dobře prodávaly všechny zajímavější celistvosti a samozřejmě i poštovně prošlé celiny. Celkový dojem z této aukce však byl poněkud rozpačitý.

I tentokrát byla jako zvláštní část aukčního katalogu prezentována nabídka dalších téměř 1000 položek samostatné písemné aukce, její výsledky však nejsou v tomto hodnocení zahrnuty. Termín příští aukce firmy FOS, spol. s r.o. není dosud znám.


Vánoční aukce MAJER

Tradiční vánoční aukci připravila aukční firma Jiří Majer na sobotu 6. 12. 2003. Ve společenském sále pražského hotelu Olympik – Tristar nabídla svým zákazníkům, kromě menšího občerstvení, více než 1.500 položek zajímavého filatelistického materiálu. Přes živou účast v sále a řadu nákupů po telefonu zůstal tentokrát celkový výsledek tak trochu za očekáváním. Podařilo se prodat jen 2/3 nabízených losů (přesně 67,5 %), přičemž zejména zájem o drahé položky byl až na několik výjimek poměrně malý. Zdá se, že za současné situace, kdy je většina sběratelů limitována svými finančními možnostmi, není pořádání tří velkých sálových aukcí v Praze v časovém rozpětí pouhých tří týdnů (Profil, FOS a Majer) zrovna šťastné řešení.

Aukce byla zahájena kvalitní nabídkou více než 130 položek Hradčan, o které byl tradičně velký zájem a některé byly prodány za zajímavé ceny. Několik příkladů: svěží známka 120 h stříbřitě šedá (Pof. 21b) změnila majitele za 10.500 Kč, nezoubkovaný čtyřblok 20 h červené s převrácenými přetisky "Vzorec" (Pof. 9 VZ) za 26.500 Kč a 25 h fialová (Pof. 11 H) s II. typem příčky za 13.000 Kč. Úředně nevydané 5h svislé stejnosměrné meziarší (ze 7 známek) se prodalo dodatečně za vyvolávací cenu 110.000 Kč.

I vánoční aukce J. Majera potvrdila, že mimořádný zájem o všechny lepší hodnoty emise Legionářské 1919 trvá. Nárůst cen byl většinou několikanásobný, přičemž cena za světle hnědou 25h známku s Řz 10 1/2 : 13 3/4 se z požadovaných 15.000 Kč vyšplhala na 36.500 Kč (pozn.: současné katalogy tuto známku neuvádějí). Naopak u emise Pošta Československá 1919 pokračuje hluboká stagnace, obtížně prodejné jsou již položky s vyvolávací cenou nad 10.000 Kč. Z dosažených výsledků snad stojí za zmínku doplatní známka 50 f černé číslo s ojediněle se vyskytujícím Hz 11Đ : 12, která byla přiklepnuta za 43.000 Kč a pořadatele jistě potěšilo, že se dodatečně prodala i 20 f Magyar posta (Pof. 107a), byť jen za 150.000 Kč.

Mimořádně obsáhlá a velice úspěšná byla tentokráte nabídka nejrůznějších zkusmých tisků emisí Holubice, OR a HaV 1920. Realizované ceny byly totiž překvapivě vysoké. Například zkusmé tisky definitivní kresby Holubice hodnot 5 h – 25 h v různých barvách se většinou prodávaly v rozpětí 400 až 650 Kč za kus, knihtiskové zkusmé tisky hodnot 100 h – 400 h HaV 1920 dokonce v rozmezí 1000 až 1600 Kč za kus. Ceny rohových kusů známek TGM 1925/26 s různými deskovými čísly (Pof. 188–197) se pohybovaly od 750 do 1900 Kč. Luxusní aršíky "Kde domov můj?" (Pof. A283 a A284) v původních obalech stály 16.500 Kč, ve standardní kvalitě dokonce jen 12.500 Kč a o razítkované aršíky "Kde domov můj?" neprojevil zájem nikdo.

Kompletní letecká emise 1920 s převrácenými přetisky (Pof. L1P–L3P) byla přiklepnuta zájemci dražícímu po telefonu za 19.000 Kč. Nejdramatičtější souboj se odehrál o unikátní čtyřblok nezoubkovaných známek 10 h Hradčany s přetiskem "SO 1920" se spojeným rámečkovým typem (ZP 55/1), jehož cena se z počátečních 95.000 Kč vyšplhala na absolutně rekordní částku 216.000 Kč, což přítomní ocenili potleskem v sále.

Merkur-Revue: Filatelistický trhOdpolední část aukce byla zahájena dražbou celých sbírek a partií. Z 23 nabídnutých položek jich však 11 (tj. téměř 50 %) zůstalo neprodáno, neboť požadované ceny nebyly pro kupující dostatečně atraktivní. Přesto největší částka na této aukci byla zaplacena právě za sbírku. Dvě unikátní upomínková alba s otisky rytin československých známek z let 1947–1949, dar prezidenta K. Gottwalda ministru pošt A. Neumanovi, byla totiž vydražena za úctyhodných 610.000 Kč!

Nabídka ČSR po r. 1945 obsahovala tentokrát více než 240 položek, prodalo se jich však jen 55 %. Košické velké kříže se prodaly za 25.000 Kč, malé kříže za 18.000 Kč a zcela ojediněle se vyskytující čtyřblok 20h Londýnského vydání s obráceným Hz za 15.000 Kč, vše jen za vyvolávací ceny. Naopak o vynechané, resp. dvojité perforace u různých hodnot Moskevského vydání byl velký zájem a prodávaly se výrazně nad katalog. Prakticky všechny známky vydané na odlišných papírech opět propadly, což jen potvrdilo oprávněnost výrazného poklesu jejich katalogových cen v novém katalogu POFIS. Bez zájmu zůstala neprodána většina dražších položek, jako např. dvanáctiblok Praha 1950 (TL 558/561), soutisky aršíků Bratislava 1952 (A 691/2) a Praga 1962 (A 1268B), soutisky desetibloků Smetana (PL 594N) i Lázně (TL L33, TL L34) a též nevydaný aršík s portrétem gen. Svobody se standartou (A 2175N). Podobná situace přetrvává i u razítkovaných desetibloků.

Na závěr vánoční aukce bylo nabídnuto přes 280 položek celistvostí a celin, od předznámkových dopisů, přes polní a zajateckou poštu, až po dopisy z období po roce 1945. Ke všeobecnému překvapení zůstalo neprodáno více než 47 % těchto losů. Nejhůře dopadly čs. letecké celistvosti (z 22 položek se jich prodalo jen 6), přestože nabídka byla dostatečně pestrá a zajímavá. V porovnání s předchozí aukcí, kdy u celistvostí a celin prodejnost přesáhla 75 %, to je zcela nová situace.

Zcela evidentně i na našem známkovém trhu přituhuje a je velmi pravděpodobné, že po květnovém vstupu ČR do Evropské unie bude konkurence ještě mnohem větší. Zavedená aukční firma J. Majera, která je doslova štikou na našem trhu, se již na očekávanou konkurenci dobře připravila. Velice rychle a prozíravě uvedla do praxe v našich podmínkách nevídaný, ale na významných zahraničích aukcích již řadu let běžný, kvalitní zákaznický servis. Je to například přejímka položek nabídnutých do aukce přímo u zákazníka, několikadenní prohlídka všech aukčních losů, nízká provize, velmi rychlá výplata peněz (do 4 dnů po aukci), moderní adjustace aukčních losů, možnost dražit po telefonu, po dobu celé aukce bezplatné občerstvení (káva, zákusky, nealkoholické nápoje) a případně i úhrada poplatků za parkoviště, malý dárek (při vánoční aukci stolní kalendář), atd. Navíc má bezesporu nejlepší aukční katalog u nás (formát A4 na křídovém papíru s kvalitními barevnými reprodukcemi všech položek), který je zákazníkům distribuován zdarma. Prezentace na internetu a zveřejnění výsledkové listiny druhý den po aukci je už samozřejmostí. To je přímo hozená rukavice konkurenci!

Takto kvalitní zákaznický servis samozřejmě něco stojí, ale je to už v zahraničí vyzkoušený způsob, jak si udržet stávající a případně získat další, nové zákazníky. Nabízet "pouze" kvalitní zboží už asi v budoucnu nebude stačit. Pan Majer si včas uvědomil, že o zákazníka je potřeba se soustavně starat a podnikl pro jeho pohodlí a spokojenost řadu opatření. Příští aukce, opět s nabídkou celé řady mimořádných položek, byla ohlášena na březen 2004. O jejím výsledku vás budeme samozřejmě informovat.

25. aukce BRNOFILA

Po více než roční přestávce (předchozí aukce se uskutečnila 23. listopadu 2002) se firma BRNOFILA-Bláha vrátila na aukční trh a připravila svoji 25. sálovou aukci. Aukce, na které bylo nabídnuto 1543 položek, proběhla v neděli 25. ledna 2004 v brněnském hotelu International. Z této poměrně obsáhlé nabídky bylo pouze 45 % aukčních losů československé provenience (dopolední část programu). Nadpoloviční většinu tvořily položky z oblasti poštovní historie (přes 240 losů), různá cizina (570 losů) a pohlednice. Celková prodejnost činila 66 %, přičemž téměř polovinu položek zakoupili zákazníci prostřednictvím písemných příkazů.

Hned v úvodní části aukce byla za 225.000 Kč nabídnuta zcela unikátní sestava 9 ks dosud většinou neznámých návrhů poštovních známek od A. Muchy (fotografické předlohy pro tiskárnu), zůstala ale neprodána. Nabídka Hradčan (69 losů) byla tentokráte zaměřena na levnější materiál, 4/5 nabídnutých položek měly vyvolávací ceny do 1000 Kč, zato jejich prodejnost byla téměř 80%. Z dosažených výsledků stojí za zmínku částka 2700 Kč za nezoubkovanou známku 200 h Pof. 22a – modrofialová, a částka 6000 Kč za nepřeložené 10 h meziarší s deskovou značkou v počitadle (Pof. 5 Ms). Potvrdilo se také, že trvá zájem o vzácněji se vyskytující zoubkování emise Legionářské 1919, řada položek se prodala nad katalogové ceny.

U emise PČ 1919 nedošlo k žádným překvapením, nejdražší prodanou položkou celé aukce byla 50 h doplatní známka velké číslo (Pof. 71), přiklepnutá za vyvolávací cenu 19.000 Kč. Ani u ostatních známek a emisí ČSR I nevybočily realizované ceny z obvyklého rámce, většina položek byla prodána za vyvolávací ceny, resp. za ceny o 1–2 příhozy vyšší. V některých případech se dosažené ceny přiblížily cenám katalogovým (např. svěží 50 h meziarší Nitra za 7000 Kč), nad katalog se prodalo doslova jen pár položek (např. razítkovaná známka 50 h OR "bez hlavy" za 10.000 Kč).

Merkur-Revue: Filatelistický trh


Z bohaté nabídky celin (117 položek) zaujaly kompletní série fotopohlednic (CPH 1 – CPH 51), které se na našem trhu objevují dosti ojediněle, dosažené ceny se však nejčastěji pohybovaly jen v rozmezí 50 až 65 % katalogu. Velmi dobře zastoupená byla oblast poštovní historie, zejména polní pošty: od 1. světové války, přes čs. legie a občanskou válku ve Španělsku, čs. polní pošty 1919/20 i 1938, atd. Zájem i dosažené ceny lze charakterizovat jako přiměřené.

Z evropských států (330 položek) byly nejlépe zastoupeny Německo (56 losů), Rakousko (42 losů) a trochu překvapivě Karpatská Ukrajina (34 losů). Jejich prodejnost byla přibližně 60 %. V nabídce zámoří (téměř 240 položek) tentokrát převládaly bývalé anglické kolonie, zájem o ně byl přiměřený. Jen pro informaci dodávám, že prodejnost pohlednic (44 losů) dosáhla 75 %. Datum konání příští aukce zatím nebylo oznámeno.

Vladimír Dražan


Autor: Merkur-Revue | 31. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář