Merkur-Revue: Aršík Pof. A1694 nemá dva typy

Převzato z časopisu Merkur-Revue 2/2004
Tento nezoubkovaný aršík, vydaný u příležitosti světové výstavy poštovních známek PRAGA 1968 a 50. výročí vydání první československé známky, byl vytištěn ocelotiskem z plochých desek. Na základě studia většího množství aršíků autoři v [1] dospěli k názoru, že byly zhotoveny a k tisku použity pro každou barvu dvě tiskové formy (TF), obsahující po čtyřech aršíkových polích (AP). Podle drobných deskových vad (DV) na tiskových formách pro černou barvu bylo stanoveno předběžné rozlišení osmi aršíků z jednotlivých AP.

Dvě TF pro červenou barvu se pak od sebe údajně liší tím, že na jedné z nich na všech AP (resp. na aršících z těchto AP) chybí červené či karmínovočervené tečky v plochách vlevo a vpravo od znaku výstavy (v kresbě jsou tedy patrné jen zelené body). Všechny aršíky z AP druhé tiskové formy mají naopak tyto plochy vyplněny i červenými tečkami (v kresbě aršíků jsou tedy patrné červené i zelené body). V [2] je tato nepřítomnost červených bodů vedena jako výrobní vada – nedotisk, v [3] a [4] je ale stejná odchylka vedena jako typ II. Všechny výše popisované poznatky byly ale získány jen na základě studia hotových aršíků a nebyly prověřeny na originálních TD.

Merkur-Revue: Aršík Pof. A1694 nemá dva typy
Merkur-Revue: Aršík Pof. A1694 nemá dva typy


Proto jsem si v Poštovním muzeu vyžádal ke studiu TF pro červenou barvu, abych mohl ověřit, zda jde opravdu o typ, a také pro černou barvu, abych prověřil skutečnou polohu jednotlivých AP v tiskové formě.

Prohlídkou TF pro červenou barvu byla zjištěna následující fakta:

a) obě TF na všech AP v oblasti ploch vlevo, vpravo a pod znakem výstavy mají vymoletovány svislé vrypy,
b) tyto vrypy na obou TF všech AP mají stejnou velikost a hloubku,
c) v ploše vlevo od znaku (na vytištěném aršíku vpravo) uprostřed je jeden velký a jeden šikmý vryp, a to identicky na obou TF všech AP.

Následným prověřením vytištěných aršíků "jen se zelenou plochou" pod mikroskopem jsem objevil aršíky, na nichž se vyskytují ojedinělé vrypy červené barvy, a to alespoň v jedné zelené ploše. Objevil jsem dokonce i aršíky "jen se zelenou plochou", na nichž se vyskytuje i částečný nedotisk jednotlivých zelených vrypů.
Na základě těchto nově zjištěných skutečností pak vyvozuji, že vznik ploch vlevo a vpravo od znaku výstavy jen se zelenými body (vrypy) je zapříčiněn nejspíš nedotiskem červených bodů, jde tedy o výrobní vadu. (zcela jinou otázkou přitom je, proč se tyto nedotisky červených vrypů vyskytují jen u první sady TF.) V tomto případě tedy není vůbec splněna podmínka vzniku typu podle jeho definice, tudíž je třeba přiznat chybu a tzv. II. typ u tohoto aršíku zrušit.

Na závěr uvádím skutečnou polohu AP na TF pro černou barvu tak, jak jsem je ověřil na originálních tiskových deskách podle jednotivých deskových vad.

Merkur-Revue: Aršík Pof. A1694 nemá dva typy


Tisková forma 1:

aršík A
- skupina teček před "S" ve ...VENSKO
– skvrnka vpravo od levého dolního srdíčka na známce Hradčan

aršík B
– bez DV

aršík C
– 2 černé skvrny v prostředním ornamentu znaku výstavy

aršík D
– vodorovná čárka před písm. "T" v POŠTA ve známce Hradčan

Tisková forma 2:

aršík E
– černý trojúhelníček u 3. modrého klínku zleva v portálu Valdštejnského paláce

aršík F
– tečka v mostě nad 1. mostním obloukem (pod 1. sloupem zprava Valdštejn. paláce)

aršík G
- tečka v pravém obdélníčku pod 1. sochou zleva na Karlově mostě
- tečka v pravém dolním rohu známky, někdy i vně rámečku

aršík H
– skvrna nad 2. písm. "V" slova VÝSTAVA

F. Graman


Literatura:
[1] Kysela, J. – Stádník, D. Zajímavosti výstavního aršíku PRAGA 1968. Filatelie, 1984, č. 15, s. 457.
[2] Kolektiv. Příručka pro sběratele československých známek. Praha: Pofis 1988.
[3] Pažout, Pavel a kol. Československo 1945–1992. Praha: POFIS 1997.
[4] Československo 1945–1992. Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek. Praha: POFIS 2004.

Autor: Merkur-Revue | 6. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223