Merkur-Revue: 34. aukce Filatelie-KLIM

Převzato z časopisu Merkur-Revue 3/2003
Představovat v časopise MERKUR brněnskou firmu Filatelie-Klim je jistě jen nošením dříví do lesa. Proto velmi stručně. Firma působí na trhu od roku 1990, má dvě prodejny v Brně (Česká 19/21 a Pekařská 3/5). Sálové aukce pořádá pravidelně od r. 1990 a od r. 1995 k nim přidala i aukce písemné. Známá je i svými vydavatelskými počiny (časopis Merkur-Revue, katalogy a další odborná literatura).

Sobota 26. dubna 2003, brněnský hotel International. V tradičním termínu a místě uspořádala Filatelie-Klim svoji 34. aukci. Z nabídnutých 2.423 aukčních losů (10 položek bylo staženo před aukcí) jich tentokrát změnilo majitele více než 1.360, tedy asi 56 %. Další položky za cca 150.000 Kč se ale prodaly ještě v týdnu po aukci (za vyvolácí cenu a bez 5% aukční přirážky), takže celková prodejnost přesáhla 70 %.

Filatelie-Klim v aukcích pravidelně nabízí i pohlednice a jejich momentálně slabá prodejnost negativně ovlivnila výsledek aukce (z 200 nabídnutých položek různých pohlednic bylo prodáno pouze 68, tj. cca 35 %).

O filatelistický materiál byl poměrně slušný zájem, řada významných sběratelů, vystavovatelů i obchodníků přijela do Brna osobně, někteří přímo z mezinárodní výstavy poštovních známek OSTROPA 2003. Začátek aukce patřil celistvostem s čs. předběžnými a souběžně platnými známkami, kde však výsledek tak trochu zaostal za očekáváním: prodalo se jich méně než 50 %. Zato položky Hradčany, které následovaly vzápětí, vzbudily značnou pozornost a tomu odpovídaly i ceny. Výrazně nad katalog se prodala obě nabídnutá přeložená protisměrná meziarší s ŘZ 11 1/2, hodnota 20 h (Pof. 8 Mp) za 11.500 Kč, a hodnota 25 h (Pof. 10 Mp) za 8.200 Kč. Nezoubkovaná známka 30 h (Pof. 13) s razítkem Jánské Lázně byla přiklepnuta za 11.500 Kč, neupotřebená 30 h s HZ 13 3/4 : 13 1/2 (Pof. 13A) dokonce za 15.000 Kč, a originální kresba tuší - 1. návrh bez označení v hodnotovém štítku (viz obr.) - změnila majitele za 205.000 Kč (!), což byla i nejvyšší částka, která byla v aukci zaplacena za jednu položku. Z téměř třiceti hradčanských celistvostí vzbudil největší zájem ústřižek průvodky vyplacený mj. svislou 3páskou 500 h (Pof. 25) z TD I, s rámečkovým typem na 93. ZP, jehož cena se z původně požadovaných 8.000 Kč vyšplhala na 11.700 Kč.

Přetisková emise Pošta československá 1919 byla velice dobře zastoupena (118 položek) a několik méně častých exemplářů se prodalo nečekaně dobře. Jako příklad uveďme hodnotu 6 h Koruna s převráceným přetiskem v černé barvě (Pof. 35a PP), která byla přiklepnuta za 185.000 Kč (katalogová cena 150.000 Kč), svěží známka 2 K znak tmavá široká (Pof. 48 II) za 95.500 Kč, hodnota 2 h spěšná obdélník s černým přetiskem a ŘZ 11 1/2 (Pof. 57 Ba) za 20.500 Kč (kat. cena 12.000 Kč) atp. Současně však rozhodně nelze přehlédnout, že celá řada dobrých a dříve zcela nedostupných známek zůstala neprodána, přestože byly nabízeny za 10 až 25 % pod katalog. Jen namátkou uvádím letecká provizoria (Pof. 52-54), 2 h velké číslo (Pof. 65), 50 h malé číslo (Pof. 79), 10 K Parlament (Pof. 118), prakticky všechna černá čísla (Pof. 126-130) a řada dalších známek. Tato situace na českém známkovém trhu trvá již déle než dva roky a je evidentní, že těchto známek je na trhu mnohem více než potenciálních zákazníků. Proto se zřejmě v budoucnu dá počítat se snížením základních vyvolávacíchh cen, čemuž by měly odpovídat i příslušné cenové úpravy v příštím katalogu ČSR I.

Z dalších emisí ČSR I zaujala jak nabídka (více než 100 losů), tak i velice slušná prodejnost (přes 70 %) u emisí Holubice a Osvobozená republika. Poněkud hůře dopadla obě vydání Hospodářství a věda, kde byly zřejmě nasazeny příliš vysoké vyvolávací ceny. Situace u dalších emisí od roku 1926 je dlouhodobě stabilní a dosažené ceny nevybočily z obvyklého rámce. Aršíky "Kde domov můj" (Pof. A 283-4) byly přiklepnuty za 16.500 Kč. Podobná situace je i v oblasti leteckých známek a celistvostí, zajímavější exempláře vždy najdou svého kupce.

Potvrdil se stálý zájem o emisi "SO 1920", prodalo se téměř vše, v řadě případů nad katalog. Např. neupotřebená známka 20 h Hradčany (Pof. SO 7) za 13.500 Kč, hodnota 500 h Hradčany s převráceným přetiskem (Pof. SO 22a PP) za 12.500 Kč apod. Ze zbývajících položek ČSR I stojí za zmínku telegram z 21. 11. 1918 s vylepenou 20h skautskou známkou Pof. SK 2, přiklepnutý za 20.000 Kč.

Celiny ČSR I nijak nepřekvapily ani rozsahem nabídky, ani dosaženými cenami. Ze zajímavé nabídky protektorátu Čechy a Morava se dobře prodaly téměř všechny celistvosti, avšak nejdražší položka - aršík k 1. výročí úmrtí R. Heydricha (Pof. A 111) - zůstala pro svoji horší kvalitu neprodána (stejně jako na aukci fy Majer v březnu 2003, kde byl nabídnut jiný, ale rovněž poškozený exemplář).

Odpolední část 34. aukce fy Filatelie-Klim byla zahájena pestrou nabídkou celistvostí z různých koncentračních táborů a věznic (33 položek), a s výjimkou 2 formulářů na připouštěcí známku do Terezína se prodaly úplně všechny, často se zajímavými cenovými nárůsty. Nabídka položek Československa po roce 1945 byla nejen rozsáhlá (přes 270 losů včetně celistvostí a celin), ale i atraktivní. Překvapivě největší zájem byl o revoluční přetisky 1945 (téměř 100% prodejnost), zato o známkový materiál z období 1945-92 jen sporadický (prodejnost 45%). I tato aukce znovu potvrdila, že výsadní tisky - až na ojedinělé výjimky kdy je nabídnuta některá zcela ojediněle se vyskytující varianta (tentokrát to byl Pof. VT 2c, přiklepnutý za 8.000 Kč) - jsou při úrovni vyvolávacích cen mezi 55 % až 65 % už neprodejné. (Pozn.: jarní aukce fy Majer prokázala, že reálné ceny se pohybují maximálně kolem 25 % až 35 %). Ještě horší situace je u nepoužitých služebních celinových obálek (Pof. CSO 1-9); prodaly se pouze dva netypické exempláře CSO 8 (1 ks s dvojitým tiskem, 1 ks s vynechaným tiskem modré barvy); všechny standardní varianty (tj. s novoročenkou s podpisem či bez podpisu, případně bez novoročenky) naprosto propadly, přestože některé byly nabízeny za necelých 20 % katalogu (obálka CSO 7 za 400 Kč, katalog 2.200 Kč). Cenový propad u tohoto sortimentu je dost dramatický a zcela jistě nemůže zůstat bez povšimnutí při stanovení nových katalogových cen.

Jiná situace je naopak u poštovně prošlých celistvostí Československa 1945-92, o které většina sběratelů ráda rozšiřuje své sbírky a jejichž prodejnost činila 80 %. Česká republika byla zastoupena 26 položkami, přičemž např. dárková albíčka České pošty s kompletními ročníky známek z let 1996-98 se prodávala za cca 50 % katalogových cen, ale z 10 položek automatových známek se prodala pouze jediná.

O pohlednicích jsem se zmínil již v úvodu; je zřejmé, že i v této sběratelské oblasti dochází k výrazné diverzifikaci. Prodaly se všechny, jejichž autorem je A. Mucha, zájem byl i o reliéfní pohlednice, různé koláže a některé litografie. V následující části aukce bylo nabídnuto celkem 63 různých sbírek, z nichž se ale prodalo jen 24, a to za základní vyvolávací cenu. Jelikož na jiných aukcích v ČR i v zahraničí je zájem o celé sbírky výrazně větší a obvyklá prodejnost až dvojnásobná, bude problém zřejmě v poměrně vysokých vyvolávacích cenách. Velmi zajímavá byla nabídka celistvostí přepravených zepelínovou poštou (39 položek), prodalo se však pouze 17 losů (44 %), přičemž dvě položky s čs. frankaturami byly přiklepnuty za 9.500 Kč, resp. 10.000 Kč.

Evropské státy byly zastoupeny nebývalým počtem 676 položek, z toho největší nabídka byla tradičně u Rakouska (221 losů) a Německa (137 losů), velice dobře byla zastoupena Itálie (63 losů). Prodejnost v tomto segmentu trhu byla průměrná, s výjimkou rakouských poštovních formulářů, kde již třetí rok je patrný silný pokles zájmu a neprodal se ani jediný formulář (kromě jízdenky na dostavník z r. 1863). Naopak velmi dobře se prodávaly celistvosti Itálie a nečekaně dobře i Polsko. Dále se beze zbytku prodaly i položky celé řady menších států, jako jsou např. Bulharsko, Dánsko, Chorvatsko, Estonsko, Španělsko či Portugalsko. Ze Zámoří se největšímu zájmu těšily zcela podle očekávání celistvosti Brazílií počínaje a Severní Koreou konče.

Již 34. aukce fy Filatelie-Klim celkově splnila očekávání a potvrdila některé trendy pro letošní rok. Je to např. pokračující zájem o emise Holubice, Osvobozená republika a "SO 1920", cenový růst u řady celistvostí Československa po roce 1945, oživení zájmu a tím i vysoká prodejnost u celistvostí z koncentračních táborů a věznic, ale současně i přetrvávající pokles zájmu o čs. výsadní tisky a služební celinové obálky. Podrobné výsledky aukce jsou k dispozici na internetu (www.filatelie-klim.com). Příští, v pořadí již 35. aukce, je ohlášena na letošní podzim. Zájemci si mohou aukční katalog vyžádat telefonicky resp. faxem (542 211 931), nebo písemně na adrese Filatelie-Klim, PO Box 472, 660 72 Brno. Tamtéž lze získat i katalogy písemných aukcí fy Filatelie-Klim. Sběratelsky zajímavý a hodnotný filatelistický materiál do některé z příštích aukcí je možno nabídnout kdykoliv, nejlépe osobně (po telefonické dohodě) v prodejně Česká 19/21, Brno.

Autor: Vladimír Dražan | 10. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář