Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Zúbkovanie (perforácia) poštových známok sa meria zúbkomerom (Obr. 1) a udáva sa číslom (napr. 11 ¾ ), ktoré znamená počet zúbkov (perforačných otvorov) na 20 mm. Na meranie už oddelenej známky z PL je vhodnejšie merať zúbkovanie zúbkomerom.

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Druhý spôsob merania perforácie poštových známok (presnejší) je podiel určeného počtu perforačných otvorov (PO) k nameranej vzdialenosti, čím sa dostane priemer vzdialenosti PO, ktorý sa vynásobí číslom 20 (počet PO na 20 mm).

Môžeme použiť dva spôsoby merania vzdialenosti určených PO. Na meranie vzdialenosti som použil posuvné meradlo (Obr. 2), ktorým sa dá merať vzdialenosť PO s presnosťou na 0,05 mm. Na presnejšie meranie vzdialenosti PO sa môže použiť digitálne posuvné meradlo, prípadne iné presnejšie meradlo, ako bolo použité pri tomto meraní vzdialenosti PO.

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

I. spôsob merania vzdialenosti
ľavú pevnú pomocnú čeľusť priložím do stredu prvého PO (upresním pod lupou) a pravú posuvnú pomocnú čeľusť priložím pod stred posledného určeného PO (upresním pod lupou),

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

II. spôsob merania vzdialenosti;
ľavú pevnú pomocnú čeľusť priložím na ľavý okraj prvého PO (upresním pod lupou) a pravú posuvnú pomocnú čeľusť priložím na ľavý okraj posledného určeného PO (upresním pod lupou), - ½ 1. PO + ½ posledného určeného PO = 1 celý PO.

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok


Priemerná vzdialenosť medzi PO

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Vypočítanú priemernú vzdialenosť medzi PO vynásobíme číslom 20, čím dostaneme počet PO na 20 mm (0,5865 x 20 = 11,73). Výsledok, ktorý zaokrúhlime, je veľkosť perforácie (zúbkovania) 11 ¾.

Podľa môjho názoru je druhý spôsob merania vzdialenosti PO presnejší.

Veľkosť PO (priemer) pri meraní zúbkovania (perforácie) je nepodstatná pri rovnakej známke. O čo je väčší PO o to je menšia medzera medzi PO a naopak.
Čím je úsek merania PO dlhší, tým je výpočet PO presnejší.

Prezident Slovenskej republiky Michal Kováč (Katalóg Zb. č. 19 PL, RZ 11 ¾ : 11 ¼ ) Č. 19bm
Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 26 : 44,0 = 0,5909 x 20 = 11,818 (11 ¾ )

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 30 : 52,6 = 0,5703 x 20 = 11,406 (11 ½ )

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Č. 19bv

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 26 : 44,0 = 0,5909 x 20 = 11,818 (11 ¾ )

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 30 : 52,6 = 0,5703 x 20 = 11,406 (11 ½ )

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Kultúrne dedičstvo Slovenska (Katalóg Zb. č. 438 PL, RZ 11 ¼ : 11 ¾ )<

Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 78 : 131,5 = 0,5931 x 20 = 11,862 (11 ¾ ).
Pri zaokrúhľovaní je rozdiel medzi 11,750 a  vypočítanou hodnotou 11,862 + 0,112 a pri zaokrúhľovaní na perforáciu (12) je rozdiel – 0,138. Presnejšie by mohla byť určená perforácia 11 7/8 (- 0,013).

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 75 : 132,6 = 0,5656 x 20 = 11,312 (11 ¼ ) rozdiel + 0,187

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

25. výročie vzniku SR (Katalóg Zb. č. 651 PL, RZ 11 ¾ )

Výpočet vodorovnej perforácie
I. spôsob merania 52 : 88,8 = 0,5855 x 20 = 11,71 (11 ¾) rozdiel - 0,04

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

II. pôsob merania 52 : 88,9 = 0,5849 x 20 = 11,698 (11 ¾) rozdiel - 0,052

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 80 : 135,9 = 0,5886 x 20 = 11,772 (11 ¾) rozdiel + 0,022

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Blahorečenie Jána Pavla II., Katalóg Zb. č. 496 PL, RZ 11 ½ : 11 ¾ (A), 11 ¾ : 11 ½ (B)

PLA, RZ 11 ½ : 11 ¾) uvedené v katalógu
Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,7 = 0,5875 x 20 = 11,75 (11 ¾)
Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 67,2 = 0,5952 x 20 = 11,904 (12) rozdiel – 0,096

PLB, RZ 11 ¾ : 11 ½ ) uvedené v katalógu
Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,4 = 0,5896 x 20 = 11,792 (11 ¾) rozdiel + 0,42
Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 68,2 = 0,5865 x 20 = 11,73 (11 ¾) rozdiel – 0,02

Andrej Hlinka, Katalóg Zb. č. 570 PL, RZ 11 ½ : 11 ¾ (A), 11 ¾ : 11 ½ (B)

PLA, RZ 11 ½ : 11 ¾) uvedené v katalógu
Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,75 = 0,5871 x 20 = 11,742 (11 ¾) rozdiel – 0,008
Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 67,2 = 0,5934 x 20 = 11,868 (11 ¾) rozdiel + 0,118,
na perforáciu 12 rozdiel – 0,138

PLB, RZ 11 ¾ : 11 ½ ) uvedené v katalógu
Výpočet vodorovnej perforácie
II. spôsob merania 48 : 81,5 = 0,5889 x 20 = 11,778 (11 ¾) rozdiel + 0,028

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Výpočet zvislej perforácie
II. spôsob merania 40 : 68,25 = 0,5860 x 20 = 11,72 (11 ¾) rozdiel - 0,03

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Tabuľka zlomkov
1/8 = 0,125
1,4 = 0,250
3/8 = 0,375
1/2 = 0,500
5/8 = 0,625
3/4 = 0,750
7/8 = 0,875

Tabuľka osminových zlomkov je pomôcka pri zaokrúhľovaní smerom „dole“, alebo smerom „hore“.

Tabuľka meraní niektorých vybraných známok

Meranie zúbkovania (perforácie) poštových známok

Použité zdroje
Poznatky Ing. Miroslava Gereca
Katalóg Zberateľ

Autor: Rudolf Šulej | 22. 2. 2019

Komentáře

Komentár M. Gereca z www.filatelia-kosice.eu

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223