Medzinárodný úrad práce - B.I.T.

Pritlač B.I.T. bol zhotovený knihtalčovou technikou na výplatných známkach č. 305, 307 a 314. Pritlač sa realizoval na novom náklade známok, ktorý bol vydaný z pôvodných tlačových dosiek.

Váš komentář