Medzinárodný úrad práce - B.I.T.

Pritlač B.I.T. bol zhotovený knihtalčovou technikou na výplatných známkach č. 305, 307 a 314. Pritlač sa realizoval na novom náklade známok, ktorý bol vydaný z pôvodných tlačových dosiek.

Medzinárodný úrad práce - B.I.T.

Známky mali jednu z najkratších dôb platnosti v období ČSR, len 25 dní. A ich predaj sa realizoval len na dvoch počtových prepážkach. V budove Ministerstva sociálnych vecí (len pre účastníkov zasadnutia) a na filatelistickej prepážke poštového úradu Praha 1. Podľa Vestníku známky mali predávať len 4 dni ( 6. – 9.10.1937), ale podľa dobovej filatelistickej tlače sa predávali až do 15.10.1937
Preto väčšina zásielok je filatelistického pôvodu vyfrankované s celou sériou známok.

Medzinárodný úrad práce - B.I.T.

Filatelistická zásielka s celou sériou známok z prvého dňa vydania 6.10.1937

Správne vyplatené zásielky sú zriedkavejšie.

Medzinárodný úrad práce - B.I.T.

Obyčajná zásielka zo Zvolena do Budapešti, dňa 25.10.1937, správne poštovné.

Najvzácnejšie je výskyt pritlačových známok na ústrižkoch poštových poukážok.

Medzinárodný úrad práce - B.I.T.

Zdroj: Merkur katalog ČSR 1918-1939, rok 2002
Pofis katalog: Československo 1918-1939, rok 2007


Autor: Zoltán Kovács | 26. 1. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář