Medzinárodný rok chémie

Datum vydání: 27. 4. 2011


Dátum vydania: 17. 1. 2011
Název emise: Medzinárodný rok chémie
Nomin. hodnota: 0,80 €
Číslo emisie: 489
Autor: Doc.akad. mal. Igor Benca
Rozmery známky: 44,4 x 30,5 mm
Technika tlače: Ofset


Informácie:

Človek je hrdý na svoju niekoľko storočí trvajúcu chemicky motivovanú činnosť, ktorá významne zasahuje do takmer všetkých oblastí jeho života. Chémia dneška dosiahla vynikajúce úspechy a vďaka nej je náš život bohatší a krajší.
63. Valné zhromaždenie OSN schválilo v decembri roku 2008, aby pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej spoločnosti chemických spoločností – IACS  (z nej o pár rokov neskôr vznikla Únia čistej a úžitkovej chémie (IUPAC) bol rok 2011 Medzinárodným rokom chémie (International Year of Chemistry –  IYC). Témou IYC 2011 je „Chémia – náš život, naša budúcnosť“ a je zameraná na úspechy chémie a jej prínos k dobre fungujúcej ľudskej spoločnosti. Početné akcie týchto organizácií majú v roku 2011 získať verejné uznanie a pochopenie pre chémiu, zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a podporovať optimistické chápanie tvorivej budúcnosti chémie. Oficiálne zahájenie IYC 2011 sa uskutoční 27. januára 2011 v sídle UNESCO v Paríži. Vydanie známky k Medzinárodnému roku chémie v roku 2011 iniciovala Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Chemický priemysel na Slovensku je zameraný najmä na petrochémiu, výrobu liečiv a výrobky z makromolekulových zlúčenín.
Emisia „Medzinárodný rok chémie 2011“ má ekologicky motivovaný myšlienkový základ. Žijeme vďaka geniálnej prírodnej chemickej reakcii – fotosyntéze, ktorá zabezpečuje, aby život na zemi vôbec existoval. Pre jej výnimočnú výkonnosť a bezodpadový priebeh je fotosyntéza vzorom, akým smerom by sa mala uberať chemicky motivovaná činnosť človeka. Základom výtvarného návrhu známky sú dve dôležité chemické zlúčeniny voda a oxid uhličitý, stvárnené podľa kalotovho modelu, ktoré pri fotosyntéze vzájomne reagujú. Farebnosť známky dualitne reflektuje dve základné fázy fotosyntézy: svetelnú – vo forme slnečného žiarenia a tmavú – v podobe modrej farby symbolizujúcej vodu. Slnečné svetlo a chlorofyl sú katalyzátormi fotosyntézy, pri ktorej vznikajú kyslík a glukóza, dve molekuly života, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v našom živote. Zelený list zobrazený na obálke prvého dňa (FDC) reprezentujúci chlorofyl spolu so vzorcami vstupujúcich a vznikajúcich chemických zlúčenín dotvára obraz o priebehu tejto unikátnej fotochemickej reakcie. Na pečiatke FDC je zobrazený C60 fullerén, jedna z viacerých allotropických foriem uhlíka. Fullerény majú významné použitie v nanotechnológii, ktorá je jednou z najatraktívnejších technológií chémie dneška.
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:
Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz