Medzinárodný rok chémie

Človek je hrdý na svoju niekoľko storočí trvajúcu chemicky motivovanú činnosť, ktorá významne zasahuje do takmer všetkých oblastí jeho života.

Váš komentář