Medaile z OLYMPHILEXU 2004

Právě ukončených olympijských her v Aténách se aktivně zúčastnili nejen sportovci, ale kupodivu i filatelisté. Součástí olympijských her jsou totiž i akce kulturního rázu, výstavy, divadelní představení a koncerty. Navazují tak nejen na staré antické tradice ale i na období začátků novodobého olympijského hnutí, kdy zařazení soutěží v hudbě, umění a architektuře bylo obvyklé. Potom nastala v pořádání těchto akcí víceletá odmlka a od roku 1984 mají opět kulturní akce na olympijských hrách své místo.

A díky existenci Mezinárodní komise pro olympijskou filatelii FIPO při Mezinárodním olympijském výboru a bývalému předsedovi MOV, Juanu A. Samaranchovi se dostala filatelie do programu Olympiada Cultural, tedy kulturní části olympijských her. Zařazena byla do programu jako světová filatelistická výstava pod patronátem FIP a Mezinárodního olympijského výboru pod tradičním názvem OLYMPHILEX. Čestnými předsedy organizačního výboru byli J. A. Samaranche a předseda MOV J. Rogge. Samotná výstava se konala v European Exhibition and Promotion Center (EKEP), což je moderní objekt, situovaný asi 12 km na severozápad od centra Atén.

Pořadatelům se podařilo shromáždit řadu vynikajících exponátů a při prohlídce výstavy se bylo skutečně na co dívat. Dvě velké zlaté medaile obdržely řecké exponáty pánů Mavridese a Sparise, věnované první řecké sérii z roku 1896. Zlatých medailí bylo uděleno celkem dvanáct a z nich, kromě známých exponátů Petra Osuského mě nejvíce zaujaly 100 let basketbalu Itala L. Calendy, Olympijské hry 1936 Američana J. A. Bowmana a Amsterodamská olympiáda 1928 Holanďana Laurence Jonkera, který obdržel i věcnou cenu, věnovanou naším SČF.

Naši filatelisté nedosáhli na mety nejvyšší, přesto však se mezi ostatními exponáty neztratili. Dokazuje to zejména hodnocení jednorámového exponátu Marie Justýnové Olympijské hry 1924 a Československo, který obdržel cenu za nejlepší jednorámový exponát. Naše ostatní umístění shrnuje následující tabulka. Dlužno podotknout, že výsledná hodnocení ve třídě open a ve třídě jednorámových exponátů se řídí jinými kriterii než třídy ostatní.


Přehled ocenění českých exponátů na OLYMPHILEX 2004 Atény

Vystavovatel Exponát Bodů Medaile Třída
Slováček Pod olympijskou vlajkou 72 stříbrná olympijská
Slavík Panoráma olympijské historie 71 stříbrná olympijská
Petrásek Historie české tělovýchovy a sportu 83 pozlacená sportovní
Vápenka Půl století mezi závodníky míru 76 velká stříbrná sportovní
Slonek Od Novoměstského lyžování k olympijským hrám 77 velmi dobře open
Petrásek Ni zisk, ni slávu 75 velmi dobře open
Justýnová Olympijské hry 1924 a Československo 83 stříbrná jednorámová
Vápenka Tour de France 1999 70 stříbrná jednorámová
Olympsport Olympsport zpravodaj 2003 70 stříbrná literatura
Janoušek Česká sportovní razítka 1993- 2003 65 postříbřená literatura
Petrásek Československá sportovní strojová razítka 65 postříbřená literatura
Petras Katalog známek k OH Sydney 2000 61 bronzová literatura

Medaile z OLYMPHILEXU 2004


Na výstavě byl otevřen stánek řecké pošty a jeho činnost bych hodnotil velice lapidárně slovy "Zlatá Česká pošta". O emisní politice ELTA, což je zkratka řecké pošty, už raději nemluvím vůbec. Ta sáhla filatelistům do kapsy hodně hluboko, dokladem toho je ukázka doporučeného dopisu s aršíkem k výstavě OLYMPHILEX 2004. Tak si jen představte, že by naše pošta v jednom roce, k jedné události, vydala podobných lahůdek deset. Jedna každá by vyšla bratru na dvě stovky ...

J. Petrásek
Národní komisař ČR
OLYMPHILEX 2004

Autor: Jaroslav Petrásek | 3. 9. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223