Malý příspěvek k železniční tématice

Datum vydání: 13. 4. 2015


Když jsem minulý týden četl v Prvním českém ryze internetovém deníku Neviditelný pes, v rubrice zábavy zajímavý článeček o původu klasického rozchodu železničních kolejí, vzpomněl jsem si na naše kolegy námětáře, kteří se věnují železniční tématice, ale i na ostatní naše čtenáře.

Článek s názvem Principy moderního inženýrského designu jsem shledal velmi zajímavým! Vysvětluje historické kořeny standardního rozchodu železničních kolejí, tj. 1435 mm (4 stopy a 8,5 palce). Stejný standardní rozchod máme i v naší zemi.

V kolébce železniční dopravy, v Anglii, se tento rozchod stanovil na základě rozchodu kolejí tamvajových vozů a rozestup kol tramvají se zvolil stejný jako u kočárů. A proč původně u kočárů? Protože na silnicích v Anglii byly vyjety koleje odpovídající tomuto rozestupu kol. A proč tam byly vyježděné takové koleje? Protože koleje vyly vyježděné již římskými válečnými vozy za doby, kdy Římské impérium sahalo až na Britské ostrovy. A konečně, římské válečné vozy byly široké na dva zadky koní, které vozy táhly.

Zmíněný článek tedy dospěl k závěru, že klasický rozchod železničních kolejí je dán šířkou dvou koňských zadků!

Doporučuji našim čtenárům článek „ Principy moderního inženýrského designu“. Dočtete se tam ještě další související zajímavosti, třeba o amerických raketoplánech.Autor: Jaroslav Tomandl
tomandl@centrum.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz