Majstri známkovej tvorby netradične - známková pocta karikatúre

Známková grafika je priznaná náročná umelecká disciplína - výtvarnej miniatúry - dnes vysoko umelecky cenená už aj v radoch odbornej umenovednej kritiky. Ešte viac však výtvarné majstrovstvo elitných a vyberaných výtvarníkov a tvorcov výtvarných návrhov známok - maliarov, kresliarov a grafikov - je cenené laickou kritikou - najpočetnejšou a najobjektívnejšou - z radov zberateľov poštových známok - širokou rodinou filatelistov nielen u nás, ale i na všetkých svetadieloch.

Autori súčasnej slovenskej a českej známkovej grafiky, akademickí vzdelaní výtvarníci, sú všestranní a uznávaní majstri svojho umenia. V ich radoch sú zastúpení poprední sochári, maliari a grafici svojho remesla, krajinári, portrétisti, ilustrátori, tvorcovia voľnej a úžitkovej grafiky, ale aj autori veľmi populárneho a v najširšej verejnosti obľúbeného výtvarného humoru - karikatúry a cartoon. Patria medzi nich poprední výtvarníci významných to mien na obidvoch brehoch rieky Moravy, dobre známych aj našim filatelistom. Karikatúra, ako jeden z osobitých oborov disciplín z oblasti výtvarného umenia, v ktorom sú vzácne zastúpené všetky výtvarne techniky, rovnako aj výtvarných zánrov, sa už objavila aj na známkach. Spomeňme aspoň autorov výtvarných návrhov ako sú Bidlo, Hoffmeister, Born, či Barták...

A práve v meste, ktoré dalo slovenskej, ale aj československej a svetovej filatelii slovutého majstra známkovej grafiky - akademického maliara a zaslúžilého umelca Jozefa Baláža /1923-2006/ - v Hlohovci /na polceste medzi Trnavou a Nitrou/, meste ruží, sa uskutočnila v týchto dňoch vernisáž netradičnej, nevšednej no iste umelecky hodnotnej a zaujímavej výstavy výtvarného umenia venovaná práve cartoon, nazvaná Výtvarná pocta karikatúre. Na výstave - výberu autorských cartoon zo súkromnej zbierky /prvej takejto na Slovensku ucelenej prezentácii zameranej a venovanej karikatúre /zberateľa výtvarného umenia Petra Závackého z Bratislavy, sa medzi takmer stovkou prác majstrov humornej výtvarnej skratky, objavili aj práce priznaných majstrov - autorov známkovej grafiky, ale rovnako aj znamenitých majstrov výtvarného humoru a karikatúry zo Slovenska a Čiech. Milovníci umenia, kresleného humoru, ale aj filatelisti na tejto výstave môžu vidieť a obdivovať menej známe úsmevné práce aj im dobre známych takých autorov poštových známok u nás, ako sú Jozef Baláž, Miroslav Barták, Tibor Bartfay, Karel Beneš, Júlia Buková, Adolf Born, Miroslav Cipár, Josef Liesler, Svetozár Mydlo, Dušan Nágel, Katarína Vavrová, Ondrej Zimka..., spolu s najznámejšími autormi a velikánmi kumštu kresleného humoru, už nežijúcimi i súčasnými, ktorých dielo už dnes patrí do zlatého fondu slovenskej a českej karikatúry, keď spomeňme aspoň mená niektorých ako Richter, Zachar, Kubal, Plocháňová, Hrušovský, Ďurža, Junek, Polakovič, Živický, Kotrha, Gľonda spod Tatier..., či Dostálová, Johanus, Hrubý, Lipovský, Matuška, Plotěná, Pacák, Pálka, Pospíchal, Renčín, Švejdová, Winter-Neprakta, Žáček z povodia Labe a Vltavy...

Vernisáž výstavy sa konala 11.novebra 2006 vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea a potrvá do konca prvej dekády decembra. Všetci priaznivci karikatúry a kresleného humoru z radov filatelistov u nás ste na výstavu Výtvarná pocta karikatúre srdečne pozývaní /ak ste v správny čas a na správnom mieste - na Slovensku a na ceste po Hlohovecku.../.

Majstri známkovej tvorby netradične - známková pocta karikatúre

Nech je tento článok aj malou poctou stránky Svetovej filatelie Majstrom Jozefovi Balážovi a Igorovi Rumanskému, ktorý v tomto roku opustili rady našej širokej rodiny filatelistov.
Majstri známkovej tvorby netradične - známková pocta karikatúre

Majstri známkovej tvorby netradične - známková pocta karikatúre

Majstri známkovej tvorby netradične - známková pocta karikatúre

Majstri známkovej tvorby netradične - známková pocta karikatúre

Majstri známkovej tvorby netradične - známková pocta karikatúre

Majstri známkovej tvorby netradične - známková pocta karikatúre


Autor: Redakce | 30. 11. 2006

Komentáře

Bez názvu

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223