Majestát Rudolfa II. a Mezinárodní soutěž hasičů CTIF

400 let od vydání Majestátu Rudolfa II.

Majestát Rudolfa II. a Mezinárodní soutěž hasičů CTIF

Katalogové číslo: 0601
Datum vydání: 17.06. 2009
Nominále: 26,00 Kč
Tiskové listy: á 35 ks známek
Rozměr obrázku známky: 33 x 33 mm
Výtvarný návrh: Oldřich Kulhánek
Rytina: Miloš Ondráček
Způsob tisku: Rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě šedé, světle hnědé, tmavohnědé a červené.
Náklad: ???

Majestát zaručující náboženskou svobodu vydal císař a český král Rudolf II. 9. července 1609. Byl výsledkem politiky českých nekatolických stavů, které prosadily zásadu, že víra je darem Božím a nemůže být proto nikomu vnucována. Tato zásada byla uznána již v kutnohorském náboženském míru z r. 1485, pak přesněji vyjádřena v jednání o České konfesi r. 1575 a uzákoněna Majestátem Rudolfa II. Majestát odevzdal nekatolickým stavům jejich konzistoř (dolní), univerzitu a dovolil zvolit si defenzory. Uzákonění tak široké náboženské svobody jakožto jednoho ze základních lidských práv bylo v evropských poměrech naprosto ojedinělé, protože tato svoboda byla přiznána všem obyvatelům včetně poddaných. Zápas o náboženskou svobodu se řadí k největším a celosvětově nejvýznamnějším tradicím českých dějin. Vzepjaté ruce na známce na pozadí kaligrafického písma ze záhlaví Rudolfova Majestátu symbolizují svobodu náboženského vyznání. Známku doplňuje text MAJESTÁT RUDOLFA II. 1609 2009.


Mezinárodní soutěž hasičů CTIF, Ostrava 2009

Majestát Rudolfa II. a Mezinárodní soutěž hasičů CTIF

Katalogové číslo: 0602
Datum vydání: 17.06. 2009
Nominále: 17,00 Kč
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky: 40 x 23 mm
Grafická úprava: Oldřich Pošmurný
Způsob tisku: barevný ofset
Náklad: ???

Mezinárodní soutěž hasičů CTIF se konala 19. - 26. července 2009 v Ostravě.
CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du feu - Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů) je nejvýznamnější celosvětovou organizací hasičů. Byl založen v Paříži již v r. 1900. Česká republika je zastoupena v CTIF Českým národním výborem CTIF, který je pořadatelem XIV. mezinárodní hasičské soutěže a XVII. mezinárodní soutěže hasičské mládeže, tzv. hasičské olympiády. Hasičská olympiáda byla ve všech státech, kde se konala, pokládána za akci celostátního významu. Soutěže v Ostravě se zúčastní kolem 3500 přímých aktérů (sportovců, rozhodčích, organizačních pracovníků a významných hostů) z více než 30 zemí světa. Soutěží se v klasických disciplínách CTIF mužů, žen a dětí a v disciplínách požárního sportu. Na známce je zobrazen požární útok, který doplňují texty Mezinárodní soutěž hasičů, OSTRAVA 2009, CTIF a logo CTIF.
Autor: Česká pošta | 2. 8. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223