Magna charta libertatum - Velká listina práv a svobod

Anglie si připomíná 800. výročí Velké listiny práv a svobod. Britská královská pošta vydala k tomuto významnému jubileu serii poštovních známek.

Velkou listinu podepsal anglický král Jan Bezzemek 15.června 1215. Podrobnosti historických okolností vzniku si lze vyhledat na internetu.

Magna Charta se stala základem anglického a amerického práva, ale i současné definice lidských práv pro svět. Šest známek britské emisie připomíná význam tohoto raného dokumentu historicky i pro současnost. Uveďme alespoň Bill of Rights – Anglie 1689 (Listina práv jako základ anglického civilního práva), American Bill of Rights – USA 1791 (prvních deset dodatků k Ústavě USA, ustanovujících základní demokratická práva), Všeobecná deklarace lidských práv – OSN 1948.

Magna charta libertatum - Velká listina práv a svobod


Autor: Jaroslav Tomandl | 28. 7. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223