Lloyd s Register

Díky soutěžní „Otevřené třídě“ máme možnost naše exponáty ozdobit zajímavým nefilatelistickým sběratelským materiálem. Dlouho jsem se mohl pouze doma kochat dopisem z roku 1855 (viz. příloha), adresovaném londýnskému Lloydu. Tzv. „sbírání adres“ se v námětové filatelii nedoporučovalo. Osobně si však myslím, že poštovní zásilka bez adresy, je jako celistvost nekompletní, je totiž nedoručitelná. Tomu je nyní utrum. Díky zmíněné Otevřené třídě mám možnost vyobrazený exemplář včlenit do exponátu o námořních lodích.

Lloyd´s Register není nutno podrobně charakterizovat. Ostatně, vyčerpávající informace lze přečíst na encyklopedickém portále Wikipedia.

Snad jen pár slov ke vzniku Lloydu. Původně londýnská kavárna Edwarda Lloyda, v 17.století hojně navštěvovaná lidmi, kteří měli co do činění s námořní dopravou (loďaři, obchodníci, pojišťováci), zde získávali cenné informace o lodích, o jejich stavu, o jejich majitelích a dalších rizicích. To byly a jsou cenné informace pro bezpečné podnikání. Později pak byl zaveden lodní rejstřík (Zelená kniha). K němu pak přibyl rejstřík majitelů lodí (Červená kniha). V současnosti jsou v lodním rejstříku Lloydu zaznamenány všechny námořní lodě s tonáží nad 100 BRT (brutto registrovaných tun). Tak vznikl nejstarší a dodnes nejuznávanější lodní rejstřík, který platí za standard pro celý svět.

Obsah přiloženého dopisu dokládá poslání Lloydu, když kapitán sděluje do Lloydu rozsah oprav, které byly provedeny na plachetnici (škuneru) Mary Ann.

Dnešní aktivity londýnského Lloydu jsou podstatně širší.

Lloyd s Register


Autor: Jaroslav Tomandl | 6. 3. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223