Literární soutěž KM FIP

Komise mládeže FIP zve všechny mladé filatelistické autory (ale i nefilatelisty) k účasti v soutěži exponátů literatury. Do soutěže je možno přihlásit díla, která již byla v nějaké podobě publikována, buď jako tištěná publikace nebo článek anebo na webových stránkách nebo třeba jako prezentace na CD či DVD.

Vytvořené dílo musí být na filatelistické téma. Podmínkou však není, aby bylo publikováno ve filatelistickém tisku. Přihlášené exponáty budou rozděleny do následujících kategorií:

1.Příručky a specializované studie (knihy, články, prezentace, přednášky)
2.Všeobecné katalogy
3.Filatelistická periodika
4.Články (ve filatelistickém i nefilatelistickém tisku – školní časopisy, publikace různých institucí atd.)
5.Elektronické publikace (CD, DVD, webové stránky)

Exponáty budou hodnoceny v souladu s pravidly pro třídu literatury, bude však přihlíženo k daným věkovým kategoriím a experimentálnímu charakteru soutěže.

Hodnotit se bude:
Zpracování obsahu publikace
Originalita, význam a hloubka výzkumu
Technické provedení
Prezentace

Podmínkou účasti v soutěži je věk – platí tu obvyklá kritéria pro věkové skupiny podle komise mládeže FIP:
A: do 15 let
B: 16 – 18 let
C: 19 – 21 let

Do soutěže je možné přihlásit díla publikovaná od 1.1.2006 do 31.12.2009. Účastníci soutěže neplatí žádný vstupní poplatek. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na schůzi komise mládeže FIP u příležitosti výstavy Lisabon 2010.

Zveme všechny mladé filatelisty k účasti v této soutěži. Přihlášku je nutno podat do 31.12.2009. V České republice se můžete přihlásit buď prostřednictvím Komise mládeže SČF (SČF, Holečkova, Praha 5) nebo na e-mail ztopfer@volny.cz.

Autor: Zdeněk Töpfer | 21. 10. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223