Lidové kroje

Prostřednictvím lidového kroje se z generace na generaci přenášejí hodnoty, které se vytvářely po celá staletí a jsou základem kulturní identity a zdrojem kulturní rozmanitosti. Krása lidových krojů oslovila u nás řadu výtvarných umělců, jako byl Mikoláš Aleš, bratři Mánesové, Joža Úprka, bratři Špillarové, Josef Mukařovský, a mnozí jiní, kteří do svých uměleckých děl promítli podoby krojů tak, jak je ve své době zachytili.

Dobové pohlednice s vyobrazením lidových krojů, i včetně těch velikonočních a dalších žánrových, považuji proto za ozdobu „pohlednicového dědictví“. Přikládám aspoň dvě ukázky (z Chodska a Moravy).

Lidové kroje patří k nejobdivovanějším projevům lidové kultury a svou rozmanitostí jsou těsně spjaty s konkrétní národopisnou oblastí. Je obdivuhodné, jak jedinečné a významné dědictví nám generace našich předků v krojích zanechaly, neboť lidové kroje zůstávají trvalou hodnotou - jsou součástí našeho kulturního dědictví. Totéž platí o krásných krojích jiných blízkých i vzdálenějších oblastí Evropy.

Lidové kroje

Lidové kroje


Poznámka redakce Infofily: převzaté z našeho partnerského magazínu o pohlednicích Filokartie.cz. Pomožte tento projekt pro sběratele pohlednic znovu oživit. Uvedené články, které na Infofile hodláme zveřejňovat, ukazují jaký kvalitní obsah tento magazín má.

Autor: Jaroslav Tomandl | 13. 10. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223