Les Království

Datum vydání: 12. 3. 2019


Datum vydání: 6. března 2019
Název emise: Les Království
Nominální hodnota: 19 Kč
Katalogové číslo: 1022
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rytina: Martin Srb
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrázu známky: 40 x 23
Druh tisku: plnobarevný ofset s liniovou kresbou


Námět známky:

téměř celá přehradní zeď přehradní nádrže Les Království

Podnětem pro výstavbu přehrad na horním toku Labe byla katastrofální povodeň v červenci 1897. Teprve však zemským zákonem z roku 1903 byl dán podklad pro zahájení soustavné regulace toku. Podrobný projekt přehrady Les Království na Labi vypracovalo Technické oddělení pro úpravu řek v Praze pod vedením stavebního rady Ing. Josefa Plicky. V roce 1909 byla stavební část vodního díla zadána. Samotná stavba proběhla v letech 1910–1919. Prodloužení doby značně ovlivnila 1. světová válka. V letech 1920–1923 byla na pravém břehu pod hrází postavena průběžná vodní elektrárna. Pro vypouštění vody z nádrže slouží pět spodních výpustí. Hrázová spodní výpust, situovaná při levém úbočí, je na vtoku hrazena ocelovou tabulí a na výtoku segmentovým uzávěrem. V šachtě do levého obtokového tunelu jsou umístěny tři spodní výpusti, každá z nich je hrazena dvojicí šoupátkových uzávěrů. V šachtě do pravého tunelu, která je pod domkem hrázného, je umístěna jedna výpust s nožovým šoupátkem a klapkovým a segmentovým uzávěrem. Nehrazený korunový přeliv ve středu hráze má pět polí. Dva šachtové přelivy jsou umístěny symetricky k ose hráze. Levý je umístěn asi 80 metrů a pravý asi 150 metrů nad hrází. Odpady od jednotlivých šachtových přelivů jsou navázány na levý a pravý obtokový tunel, oba ústí do koryta pod hrází. Pod jejich vyústěním je vyrovnávací jez obloukovitého tvaru se šesti odlehčovacími otvory pro tlumení proudu při velkých vodách.

Známka je vydána v úpravě tiskového listu i známkového sešitku s 8 známkami a 2 x 2 různými kupóny.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)
Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz