L. Floch, M. Ševčík: Severín Zrubec

Slovenská pošta vydala v závere r. 2014 príležitostnú poštovú známku Severín Zrubec. Tento počin je neobyčajný: Stalo sa tak hádam po prvý raz, že u nás bola vydaná poštová známka venovaná filatelistovi, skutočnému odborníkovi, funkcionárovi SČSF, ZSF a FIP, medzinárodnému vystavovateľovi a jurymanovi FIP. Známka prináša portrét človeka s ohľaduplným správaním sa k ľuďom, podpredsedu SČSF a prvého predsedu Zväzu slovenských filatelistov, spoluzakladateľa Spoločenstva Sv. Gabriela a tvorcu noriem FIP pre námetovú filateliu. Samotná známka má neobyčajný rovnobežníkový tvar, po každej strane s dvoma trojuholníkovými kupónmi, poskytujúcimi veľa zberateľských možností jej usporiadania a uloženia do zbierok alebo exponátov. To všetko akoby symbolizovalo filatelistickú výnimočnosť tohto človeka, ktorý navyše písal a vydával básnické zbierky intímnej náboženskej lyriky. (Severín Zrubec patril k posledným básnikom katolíckej moderny, založenej trnavským kňazom – františkánom Rudolfom Dilongom).

L. Floch, M. Ševčík:  Severín Zrubec

Pri príležitosti vydania známky a pri otvorení výstavy mali účastníci inaugurácie možnosť získať i publikáciu autorov Ľ. Flocha a M. Ševčíka pod názvom Severín Zrubec. Vydal ju Trnavský samosprávny kraj a Západoslovenské múzeum Trnava k inaugurácii známky 5. decembra 2014 spojenej s prehliadkou výstavy v odd. knižnej kultúry múzea s výberom z unikátnej niekoľkotisícovej zbierky albumových listov na tému tlače, papiera, kníh a pod., ktorej vlastníkom je Západoslovenské múzeum Trnava a zbierku Severína Zrubca získalo zásluhou bývalého riaditeľa múzea Ing. Milana Petráša medzi svoje exponáty.

Publikácia na kvalitnom kriedovom papieri prináša množstvo faktov z osobného života tohto filatelistu, jeho organizátorskej činnosti aj funkcionárskej práce, doloženej viacerými fotografiami od  autora aj zbierok múzea, ktoré dokazujú kontakty S. Zrubca s postavami svetovej aj československej filatelie, stačí uviesť iba mená G. Morolli a F. Dvořáček. Pre tých (mladších filatelistov), ktorí nemali možnosť vidieť Zrubcov zlatý exponát Dnes sa točia rotačky zo svetovej výstavy PRAGA 1962, je v závere knižky (polovica strán celého rozsahu ) farebná ukážka niektorých albumových listov zbierky. A záverom iba poznámka: Severínovi Zrubcovi bolo monotematicky zamerané aj 4. číslo časopisu Spravodajca ZSF vydané k oslavám a ku Dňu slovenskej poštovej známky a filatelie konaných 18. decembra 2014.

L. Floch, M. Ševčík:  Severín Zrubec


Autor: Ján Mička | 12. 1. 2015

Komentáře

S úctou a láskou spomínam

Přidat komentářZobrazit komentáře