Kurýr mládeže č.95: Zasedání OKM jižní Moravy dne 14. 2. 2004

V sobotu dne 14.února se sešlo vedení OKM na svém zasedání. Z jeho jednání uvádím některé závěry:

1. Pan Machala seznámil komisi s vyhodnocením soutěže mezi KMF naší oblasti. Výsledky jsou uveřejněny dále.

2. Příprava oblastního kola FO. Uskuteční se v sobotu 15. května 2004 ve škola na Jánské ulici. Začátek v 9.15 hod. Zabezpečení: místnosti – pí Štěrbová, otázky - Ing. Punčochář, zabezpečení jury – pan Dvořáček, odměny soutěžícím – pan Štika, cestovné a albové listy – pan Herman, provoz, pozvánky a řízení – RNDr. Okáč. V pozvánce bude uvedeno, že soutěžící si přinesou platný průkaz člena KMF SČF.

3. Příprava KURÝRA. Do KURÝRA uvést, že KMF mají možnost zažádat (třeba prostřednictvím KF) o dotaci na rozvoj mládeže od mateřské obce. V tomto čísle bude i příloha o výstavě Skautfilex a materiály pro FO, které zpracovala KM SČF.

4. OKM odsouhlasila uspořádání aktivu vedoucích při příležitosti konání výstavy Žďár nad Sázavou. Aktiv se uskuteční v poledních hodinách v neděli 23. května 2004. Vedoucím bude proplacené jízdné a poskytnuto malé občerstvení. Pozvánka bude v KURÝRU.

5. Různé:

- RNDr. Okáč seznámil přítomné s některými body jednání VV SČF,
- INFORMACE SČF se nedostávají k vedoucím KMF, proto se bude OKM snažit zajistit distribuci i na některé vedoucí KMF,
- proběhla informace o výstavě mladých filatelistů v Příbrami. Výstava se bude konat v termínu 24. – 27. června 2004. Oblastní komise upozorňuje všechny vedoucí, kteří mají exponáty pro tuto výstavu, aby se přihlásili se zájmem o vystavování u kteréhokoliv člena OKM. Zajistíme další kontakty. Oficiální přihlášku dosud nemáme.

Zapsal: RNDr. Zdeněk Okáč


Autor: Kurýr mládeže | 5. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář