Kurýr mládeže č.95: Vážení a milí vedoucí KMF

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 95 - únor 2004
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno, Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 Brno

Vážení a milí vedoucí KMF,

Již uběhl první měsíc nového roku a já Vám předkládám další číslo našeho nepravidelného KURÝRA. V dalších článcích budete mít mnoho možností se zamyslet, jak svoji činnost s mladými filatelisty zaměřit a rozšířit.

Jako obvykle nejprve rekapitulujme společně rok minulý. Pohledem na níže uvedené výsledky soutěže mezi oblastními komisemi mládeže SČF je jasné, že naše oblast po právu zaujala opět první místo v mezikrajové soutěži. Děkuji všem vedoucím, kteří se na této skutečnosti podíleli. Ať to byla příprava mládežníků na FO, nebo na získání OOZ mladého filatelisty, ať to byla příprava exponátů na tuzemské i zahraniční výstavy nebo i další aktivity s mládeží. Vím, že situace v naší oblasti je relativně dobrá proti jiným oblastem, jak se můžete dočíst dále. Za vším je potřeba vidět Vaši velikou péči o svěřence, které vychováváte. Práce s mládeží je velmi složitá a Vám vyslovuji za ni velký dík.

V krátké zprávě se dočtete o zasedání pléna KM SČF v Praze dne 31. 1. 2004. I zde jsme hodnotili minulou činnost a připravovali se na letošní rok. V přípravě výstavní činnosti jsme dostali nabídku na výstavu SCOUTPHILEX 04. Materiály k této výstavě jsou také uvedeny v příloze tohoto KURÝRA. Jen upřesňuji, že termín k odevzdání přihlášek je pro nás prodloužen do konce dubna a výstavní výbor má zájem na vystavení i některých našich mládežnických exponátů.

Máme nicméně před sebou nový ročník FO s aktuálním tématem vstupu ČR do EU. Poměrně rozsáhlý materiál k tomuto tématu zpracovala KM SČF a ten je uveden v tomto KURÝRU. Již byl stanoven termín konání národního kola na sobotu 5. června 2004. Oblastní kolo proběhne v sobotu 15. května 2004 v Brně. Také uspořádáme kromě oblastního kola FO dva samostatné aktivy vedoucích. Jeden z nich proběhne v květnu při Národní výstavě poštovních známek Žďár nad Sázavou 2004. Předpokládám, že uspořádáte se svými mládežníky zájezd na prohlídku výstavy, kterou spojíte s účastí na aktivu vedoucích.

Vážení vedoucí, přestože nás neustále ubývá, byl bych rád, aby naše společné úsilí při výchově mládeže bylo i nadále úspěšné.

K tomu Vám všem přeji mnoho sil a zdaru.

RNDr. Zdeněk Okáč
předseda OKM SČF jižní Moravy

Autor: Kurýr mládeže | 7. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223