Kurýr mládeže č.95: Aktiv vedoucích KMF oblastní komise mládeže jižní Moravy dne 29. 11. 2003

V sobotu dne 29. 11. 2003 se konal aktiv vedoucích z naší oblasti. Myslím si, že jeho průběh byl přínosem. Z jeho průběhu je jasné, že setkání s vedoucími jsou nesmírně důležitá.

K vlastnímu průběhu připomínám:

1) Hodnocení činnosti a informace z KM SČF přednesl dr. Okáč. Důležité bylo hodnocení setkání ve Svitavách. Zde proběhlo vše velmi pěkně. Jedinou závadou bylo malé množství zahraničních účastníků, což způsobilo deficit ve financování této akce. S finančními problémy se také potýká OV Ostropy v Jihlavě. Ze zahraničních akcí je třeba připomenout setkání mládežníků při výstavě Graz v Rakousku. K zajímavostem patří i nekonání se evropské výstavy FEPA - PETROHRAD 2003.

2) Výstavní činnost v roce 2004 (přehled výstav tuzemských, kde se můžeme zúčastnit):
- Národní výstava a Premiéra Žďár nad Sázavou 21. – 23. 5. 2004,
- Mladá Příbram 24. – 4. 7. 2004,
- AEROSPACE 2004, Vysoké Mýto 5. – 10. 10. 2004,
- SCOUTPHILEX ´04, Praha 15. - 17. 10. 2004,
- SBĚRATEL 04, Praha 10. - 12. 9. 2004

3) Výstavní činnost zahraniční (obesílá ji KM SČF):
- ÖVERBIA 2004, Klosterneuburk, Rakousko
- Sindelfingen 2004, Německo,
- SINGAPORE

4) Informace z VV SČF a předsednictva (dr. Okáč). Předsednictvo se schází 2x ročně a VV SČF asi 6x za rok. Z jednání uvádíme:
- ročenka svazu vyjde v druhém kvartále 2004 jako informační publikace o SČF,
- kluby Kroměříž, Jihlava a Náměšť nad Oslavou dostaly svazové čestné uznání,
- vyznamenání obdrželi i někteří vedoucí KMF (ing. Koukal, pí Žůrková),
- Ing. Beneš v POFISU bude vydávat další díly MONOGRAFIE,
- rozpočet svazu na rok 2004 byl přepracován, aby nebyl deficitní,
- byl schválen organizační řád SČF.

5) Informace o novém ročníku FO a OOZ přednesl pan Dvořáček. Materiály byly uveřejněny v minulých KURÝRECH. Další materiál, který zpracovala KM SČF, je v tomto čísle dále. Vedoucí v tomto okamžiku mají dostatek informací o letošním ročníku. Co se týká OOZ mladého filatelisty, zůstávají pravidla pro jeho získávání stejná. Využijme tedy možností odměnit aktivní mládežníky alespoň touto cestou.

6) Informace o výstavě BRNO 2005 přednesl Ing. Punčochář. Novinky z příprav se dočtete v tomto KURÝRU dále.

7) Různé:
- pan Sobotka informoval o účasti mládežníků na výstavě Bankong (stříbrná medaile!),
- pan Tůma – dotaz na soutěž aktivity – zařadit bod o elektronických prezentacích KMF,
- Ing. Koukal informoval o zahájení výstavy v Tišnově (přítomen pan Emanuel Ranný).

8) Filatelistické ukázky: Zásluhou pana Kopřivy a Musila si vedoucí po skončení programu prohlédli ukázky z filatelistických sbírek první republiky a Rakouska. Oběma jmenovaným děkujeme za předvedení svých sbírek.

Elreda Štěrbová
tajemnice komise

Autor: Kurýr mládeže | 1. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223