Kurýr mládeže č.94: Zasedání VV SČF v minulém období

V sobotu dne 6. září 2003 se konalo zasedání výkonného výboru SČF v Praze. Chci Vás v krátkosti informovat o jeho průběhu.

Velkou část zasedání věnoval výkonný výbor rozboru vzniklé situace, kde na stránkách časopisu Filatelie byla vedena polemika ohledně falešného materiálu na aukci. Předložený závěr komise VV posoudil a závěry budou předloženy filatelistické veřejnosti v odborném tisku. Na předsednictvu pak bude případ projednán a vyvozeny z něj závěry v souladu s etickým kodexem funkcionáře SČF.

Při kontrole již probraných bodů se VV opět zabýval například otázkou webových stránek SČF. Bylo konstatováno, že stránky nejsou vyhovující. Budou proto otevřeny zcela nové stránky jejichž správcem bude Ing. Janík. Stránky pana Rubišara nebudou oficiální doménou SČF. Dalším bodem bude dokončení ročenky. Její návrh bude do konce roku uzavřen a bude připravena k tisku.

Sklad rámů v Praze se ruší, aby nemusel napříště SČF platit nájemné a rámy budou převezeny do Brna na Českou poštu.

Připravuje se výstava jednorámových exponátů na veletrhu SBĚRATEL. Hodnotit se bude podle nové 100 bodové škály a budou pouze diplomy na tři druhy medailí (bronzová, stříbrná a zlatá).

Další letošní akcí, kde byla schválená účast, je "Den otevřených dveří na sekretariátu Rakouského svazu filatelistů". Bude se konat ve Vídni v době od 7. do 9. listopadu 2003. SČF bude spolu s Českou poštou propagovat svazové aktivity.

Byl schválen materiál "Koncepce rozvoje SČF do roku 2010", který na základě materiálů členů VV, předsednictva a KF zpracoval tajemník SČF. Materiál bude předložen na jednání předsednictva SČF k projednání.

Byl schválen termín konání výstavy Mladá Příbram 24. - 27. 6. 2004. VV navrhl, aby se valná hromada SČF konala v prosinci roku 2005 v Jihlavě.

RNDr. Zdeněk Okáč
Člen VV SČF

Autor: Kurýr mládeže | 2. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223