Kurýr mládeže č.94: Výstava BRNO 2005

Datum vydání: 8. 5. 2004


Na tomto pravidelném místě Vás opět informujeme o tom, co nového se děle během příprav na výstavu BRNO 2005. Tentokrát kromě mě napsal příspěvek i vedoucí propagačního odboru. Zařazuji je oba dva neboť každý má jiné postřehy z přípravných prací.Proběhlo plánované šesté zasedání prezidia výstavy. Proběhlo za přítomnosti náměstka generálního ředitele České pošty Miroslava Špačka. Obsahem jednání bylo:

- převzetí patronátu nad výstavou (pokusíme se o prezidenta republiky),
- zajištění účasti poštovních správ cizích zemí,
- zabezpečení expozice poštovního muzea,
- propagace výstavy v listopadu ve Vídni,
- probrány známky, které vyjdou při příležitosti výstavy,
- prezidium se seznámilo se stavem bulletinu 2, který je zadán do tisku,
- navržena témata na dopisnice v roce 2004.

Dne 15. října proběhlo třetí zasedání organizačního výboru výstavy (dále jen OV). Sekretariát výstavy v Kongresovém centru sice ještě není zcela vybaven, nicméně je schopen základního provozu. O tom se toto zasedání mohlo přesvědčit. Na programu byly zprávy předsedy, tajemníka a vedoucích jednotlivých odborů. Přítomný pan Zdeněk Kolářský, který byl osloven, aby se ujal tvorby výstavní medaile, představil svůj první návrh. Po připomínkách bude upraven a znovu předložen OV. Předseda seznámil přítomné s projednávanými body v prezidiu a o akcích, které úspěšně proběhly. Bylo zde konstatováno, že již dva odbory (propagační a filatelistický) měly své první zasedání. Další odbory jsou před svými úvodními zasedáními. Ve zprávách jednotlivých vedoucích odborů OV odezněly tyto skutečnosti:

Filatelistický odbor předal kompletní schválený text výstavního pořádku (IREX). Ten je schválen koordinátorem FEPA panem Jørgenem Jørgensenem z Dánska. Program na evidenci osob, tisk štítků adres a evidenci vystavovatelů se dále dopracovává. Bude sloužit pro potřeby sekretariátu výstavy, jury a informací na výstavě. Odbor měl své úvodní zasedání a v současnosti má 12 členů.

Zahraniční odbor ukončil seznam komisařů zemí FEPA. Je jmenováno celkem 33 komisařů (včetně ČR), kteří se přihlásili k výstavě BRNO 2005. Vlastní odbor se v současnosti vytváří.

Technický odbor zpracovává průběžně aktualizace rozmístění výstavních ploch. Hlavní výstavní prostora bude v pavilónu D. V dalších pavilonech budou stánky obchodníků, dětská pošta, výstavní pošta, burza a doprovodné akce. Hlavní úkol, který technický odbor v současnosti řeší, je zabezpečení výstavního zařízení. Toto je deponováno na mnohých místech v republice. Technický odbor zpracoval inventuru všech rámů a příslušenství a provádí soustřeďování materiálu do Brna.

Výstavní odbor konkretizuje představu o dalších členech svého odboru. Zatím je osloveno 8 lidí. Probíhá sestavení plánu činnosti.

Propagační odbor má vypracovaný plán jednotlivých propagačních akcí výstavy po celou dobu příprav a trvání výstavy. Propagační odbor je ustanoven a všichni členové pracují. V současnosti se chystá prezentace na dnech otevřených dveří rakouské pošty a svazu filatelistů ve Vídni. Po kompletaci textů byl do tisku předán bulletin 2. Vytvářejí se další tiskoviny na propagaci výstavy.

Společenský odbor má vypracovaný první návrh na společenské akce během výstavy. Tento bude ještě postupně upřesňován. Členové odboru budou postupně nominováni dle potřeby.

Všem členům odborů bude zaslán jmenovací dekret

RNDr.Zdeněk Okáč
Člen prezidia výstavy

Autor: Kurýr mládeže

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz