Kurýr mládeže č.94: Evropská výstava poštovních známek Brno 2005

Datum vydání: 9. 5. 2004


Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 bude výstavou s nejvyšším statutem za dvanáct let existence České republiky. Navíc by se mělo jednat o největší výstavu u nás od světové výstavy Praga 1988. Počet výstavních ploch by měl převýšit číslo 2000. Oproti výstavě Brno 2000 se jedná o výstavu o dva stupně vyšší, protože Brno 2000 bylo výstavou celostátní (s mezinárodní účastí), dalším stupněm je výstava mezinárodní a nad nimi je výstava evropská. Evropská výstava je určena pro členské organizace FEPA (Federace evropských filatelistických asociací). Do září t.r. se přihlásilo své národní komisaře celkem 33 států. Snadno bychom mohli napsat států evropských. To by ale nebylo pravdou. Do FEPA byly přiřazeny i některé filatelistické svazy z "okolí", které nemají možnost přihlásit se do kontinentální organizace. Proto se můžeme těšit např. na exponáty z Lybie, Izraele a Egypta. Pozváni jsou rovněž američtí sběratelé se vztahem k československé a české poštovní známce.

Statut Evropské výstavy ovšem také říká, že "pravidla hry" se musí řídit regulemi FEPA. Jak už to u filatelistických výstav bývá, hlavním předpisem, který určuje "pravidla hry" jsou výstavní propozice. Pro každou výstavu jsou šity na míru a k jejich návrhu se vyjadřuje řada orgánů. Náročnost odladění propozic pro Brno 2005 můžeme doložit číslem 18, což je označení poslední verze návrhu. Výstavní propozice jsou hlavní částí Bulletinu č.2, který je v současné době v tisku. Tento bulletin je tak nejdůležitější předvýstavní tiskovinou.

Propagace výstavy začala už v loňském roce, kdy se do světa při různých akcích vydalo na tisíc výstavních letáků. Samostatnou prezentaci měla výstava na Ostropě 2003 a počítáme s akcí na výstavě Žďár nad Sázavou 2004. V rámci dnů otevřených dveří rakouské pošty (tentokrát za účasti České pošty s.p.) se Brno 2005 představilo v listopadu i u našich jižních sousedů. Mimo to již více než rok propagují výstavu čtyřjazyčné intenetové stránky na nichž bylo evidováno v říjnu 850 návštěvníků. (http://home.tiscali.cz/brno2005)

Mimo propagaci byl zahájen i nábor pracovníků výstavy. Vzhledem ke svému rozsahu bude potřeba desítek pořadatelů, stavěčů a dalších pracovníků. Ty je zapotřebí zajistit v dostatečném předstihu a s určitou rezervou na případná onemocnění. Kromě řady filatelistů se (zejména v pořadatelské službě) sejde pestrá skupina nefilatelistů, kteří se teprve při předvýstavním proškolení seznámí s filatelií.

Náročná je zejména činnost stavěčů expozice a pracovníků instalujících exponáty. Ti pracují sice krátce, ale o to intenzivněji, protože v průběhu velmi krátké doby musí postavit kompletní výstavní rámy a instalovat všechny exponáty, často dovážené na poslední chvíli. Členové technického odboru na stavbu rámů před výstavou trénují, aby měli jasno, že je stavba zvládnutelná.

Od října t.r. působí OV na své výstavní adrese v Kongresovém centru na výstavišti. Zatím poslední zasedání se uskutečnilo 15. 10. 2003. Hostem byl Mistr Kolářský, který předložil první návrh reversu výstavní medaile. V dalším jednání byly členové OV seznámeni se situací na výstavišti, kde může v budoucnosti dojít ke změnám v umístění výstavní pošty a mj. se projednávalo soustřeďování dostupných výstavních rámů ve skladu ve Střelicích u Brna.

Mluvit o tom, co návštěvníci v květnu 2005 na výstavě uvidí, je nyní skutečně předčasné. Vystavovatelé se budou hlásit až v přístím roce. Nicméně již teď probíhají určitá jednání o možnosti zapůjčení některých filatelistických rarit. Mimo to probíhají také jednání zástupců České pošty s.p. s jejich partnery o případné účasti zahraničních poštovních správ na výstavě.

K výstavě vydá Česká pošta s.p. řadu filatelistických materiálů. Dosud vyšly čtyři celinové dopisnice s vinařskými motivy, známka Tradice české známkové tvorby 2003 s kuponem k Brnu 2005 a naposled (15. 10. 2003) známka s portálem klášteru Porta coeli v Předklášteří. V příštím roce to bude známka s chrámem Nanebevzetí P. Marie ze Starého Brna (18. 2. 2004), známka s Radegastem (26. 5. 2004) a dne 17. 3. 2004 vyjde známka s dílem Antonína Procházky Prométheus, které je v majetku Moravské galerie v Brně. Tradiční úprava "umění" - 4 známky na tiskovém listu - bude zachována a doplněna kuponem věnovaným výstavě. Mimo to vyjdou v r. 2004 i další příležitostné celinové dopisnice. Jejich námět není ještě úplně jistý. Ale budou se vztahovat přímo k Brnu. Emisní plán na rok 2005 se teprve rodí a přesnější informace zatím nejsou k dispozici. Vyjdou opět známky a dopisnice. Mimo výstavní emise vyjde i známka s vilou Tugendhat v Černých Polích, která byla zařazena na seznam památek UNESCO.

Ing. Jaroslav Punčochář
Vedoucí propagačního odboru

Autor: Kurýr mládeže

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz