Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci

Dátum vydania: 25. 1. 2013
Název emise: Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci
Nomin. hodnota: 0,90 €
Číslo emisie: 532
Autor: akad. mal. Igor Piačka
Rytec: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rozmery známky: 22 x 26,5
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci

Informácie:

Túto jedinú zachovanú stavbu súkromného šľachtického divadla na Slovensku dal v roku 1802 postaviť gróf Jozef Erdődy s manželkou Alžbetou Mayer kvôli návšteve cisára Františka II. Empírová stavba stojí v anglickej zámockej záhrade, pôsobí komorne a má rozmery 30 × 12 metrov. Neznámy architekt dbal na jej súmernosť a striedmosť. Využil vtedy obľúbené prvky – stredový portikový rizalit s plastickou výzdobou sústredenou do tympanonu, na atiku a vlys. Nad oboma vchodmi sú erdődyovské erby, inde reliéfy kvetinových vencov s prekríženým šípom a tulcom a reliéfy masiek, medzi nimi latinský nápis „Sestrám Thálii [múza komédie] a Melpoméne [múza tragédie] priateľ múz G(róf) J(ozef) E(rdődy) 1802“. Námetom šiestich reliéfov sú putti (nahé dieťatká podobné anjelikom), rozmerom dlhšie symbolizujú hudbu a kratšie štyri ročné obdobia. Reliéfy sa pripisujú českému sochárovi Filipovi Jakubovi Prokopovi, ktorý  pracoval pre Erdődyovcov, trnavskému sochárovi Ioannesovi Rosovi, pretože  tri sú signované „I. R.“ alebo talianskemu umelcovi Pietrovi Travagliovi, zaangažovanému do úprav zámku. Tento operný libretista a scénograf, pôsobiaci u Esterházyovcov v Eisenstadte, je zrejme autorom plánov celého divadla, ktoré stavali domáci majstri pod vedením Šimona Lehnera.
Dispozične jednoduchý interiér, ktorý pojme 130 návštevníkov, dotvárajú iluzívne maľby kazetového stropu s rozetami a portika nad javiskom. Oživujú ich vázy s kyticami, medailóny s antickými portrétmi a putti, ktorí v nebeskej kupole šantia s fanfárami a girlandou červených ruží, azda ako počas antických osláv, venovaných divadlu. Nad javiskom tvoria sprievod na počesť patrónky umenia Minervy, stvárnenej v strede. Jeden z nich nesúci atribúty divadelnej hry bol vybraný na poštovú známku. Prítlač FDC tvorí pohľad na ústredný portikový rizalit dekorovaný putti z reliéfu pod erdődyovským erbom a na pečiatke je kvetinový veniec s prekríženým šípom a tulcom prevzatý z atiky portiku.
Gróf Jozef Erdődy bol veľkým mecénom umenia, Joseph Haydn pre neho skomponoval Opus 76 a Ludwig van Beethoven ho tu navštívil počas svojho pobytu v Dolnej Krupej a Piešťanoch.
Marta Herucová
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 23. 6. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223