Krásne jubileum vedúcej KMF Dolný Kubín p. Luptákovej

Dňa 13. augusta 2009 oslávila krásne životné jubileum 80 rokov pani Mária Luptáková, vedúca KMF v Dolnom Kubíne. Sviežosť, elán, optimizmus, entuziazmus sú vlastnosti, ktoré ju zdobia aj v súčasnosti. Od roku 1972 je vedúcou KMF v Dolnom Kubíne. Za 37 rokov vychovala desiatky mladých filatelistov. Mládežníci pod jej vedením vytvorili vyše 150 exponátov s ktorými sa prezentovali na najvyšších domácich výstavách. Exponáty z Oravy putovali aj po zahraničných výstavách. Mládežníci z jej krúžku dosahujú najlepšie výsledky každoročne vo filatelistickej olympiáde. V súťaži aktivity KMF Stredoslovenského regiónu jej patrí stále prvé miesto a v súčasnosti aj v rámci Slovenska. Kvalitu jej práce si všimli funkcionári KV ZČSF v Martine a dve funkčné obdobia bola jeho členkou (1980-1986). Za obetavú prácu s mládežou jej bol udelený v roku 1987 strieborný čestný odznak ZSF a v roku 2008 zlatý čestný odznak ZSF.
V júli tohto roku som sa stretol v Liptovskom Mikuláši s pani Luptákovou, kde trávila dovolenku. Pri stretnutí som jej položil niekoľko otázok.


Pani Luptáková žijete už viac rokov v Brne a vraciate sa stále na Slovensko. Čo Vás pritiahlo sem do Liptovského Mikuláša ?

Už viac rokov chodím s kolegami dôchodcami z Brna na Slovensko. Naše zájazdy majú turisticko-poznávací charakter. Slovenská príroda je veľmi krásna, hlavne Západné Tatry a Roháče som si obľúbila už aj preto, lebo vyše 30 rokov som žila na Orave.

Žijete v Brne a vediete KMF v Dolnom Kubíne. Ako to dokážete?

Keď som išla na dôchodok a môj otec bol nevládny musela som sa o neho postarať a tak som sa vrátila domov do Brna. Deti mi prirástli ku srdcu, nemohla som ich nechať tak. Viete na tie krásne úspechy s mladými sa nedá zabudnúť.

Predsa však každý deň alebo raz za týždeň sa nestretávate ?

Samozrejme, ale raz za mesiac prídem do Dolného Kubíne, na tri dni a tak sa spolu s deťmi stretávam v Osvetovom stredisku v Dolnom Kubíne, kde mi vytvorili výborné podmienky.

Viem, že ste pracovali v CVČ Domček. Čo sa stalo ?

Ako sa zvýšili poplatky v CVČ (700 Sk na rok), mládežníci nechceli platiť zvýšený poplatok, zdalo sa im to veľa, keď sme sa stretávali len raz za mesiac.

Povedzte nám ako ste sa dostali k filatelii ?

Môj ocko bol veľký filatelista. Zbieral známky od mladosti a ja som obdivovala tieto malé zázračné obrázky, ktoré mi učarili. Po vzniku ZSF zakladal KMF na Orave v Dolnom Kubíne, Námestove, Nižnej, Istebnom a potom, keď pribudli roky a zdravotný stav mu nedovolil ďalej pracovať prevzala som KMF ja a druhý prevzala moja kolegyňa učiteľka Marta Fajthová.

Spomínam si na Vášho syna Ládika, ktorý bol úspešný mládežnícky vystavovateľ. Venuje sa ešte filatelii?

Samozrejme. Dnes už nevystavuje, ale venuje sa zbieraniu poštových známok Československa, Českej republiky aj známkam Slovenska. Navštevuje výmenné schôdzky a pomáha mi pri dopĺňaní známok do exponátov mojich mládežníkov. V mládežníckych rokoch zúčastňoval sa úspešne filatelistických olympiád.

Pani Luptáková prezraďte nám recept na dosiahnutie takých každoročných vynikajúcich úspechov s mladými filatelistami nielen vo filatelistických olympiádach ale aj na výstavách?

Na to recept Vám nepoviem. Ale jedno viem, že človek musí horieť celý, aby mohol zapaľovať iných. To máte tak, však to poznáte, sám ste pedagóg, dnes je práca s deťmi veľmi ťažká, počítače, internet a iné vymoženosti súčasnej doby nám berú z rúk to s čím pred 20, 30, rokmi sme ľahšie pracovali. Dnes aj profesionálny učiteľ na dôchodku ťažšie získa deti pre filateliu. Snažím sa osobným príkladom, obetovaním voľného času i vlastných financií, na zakúpenie poštových známok, ktoré deťom podarúvam. Trpezlivo s nimi pracujem, povzbudzujem ich k aktívnej činnosti a som nekompromisná. Vyžadujem od detí maximum a ako odmenu dostanú za dobré výsledky účasť na vyšších kolách filatelistickej olympiády ako aj na výstavách.

A čo sklamania? Boli nejaké ?

Ak myslíte v práci s mládežou a v organizovanej filatelii, tak istotne. Klady však prevyšujú zápory. Veľmi ma poburuje formalizmus pri potvrdení prihlášok na výstavy. Niekedy neskoro sa dozviem o možnosti prihlásenia mládežníkov na výstavu. Každú prihlášku musí vystavovateľ vyplniť, ja ako vedúca KMF podpísať a ešte aj predseda KF potvrdiť. Dokonca nestačí ani podpis predsedu regionálnej komisie mládeže, ktorý najlepšie pozná mládežníkov, lebo sa s nimi stretáva na olympiádach a pri hodnotení exponátov. Nechcem obchádzať stanovy ZSF ale v mojom prípade je to špecifikum, že musím k deťom dochádzať až z Brna.

Ďakujem za rozhovor. Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval v mene Komisie mládeže ZSF , Združenia klubov filatelistov stredného Slovenska i v mene mojom za statočnú obetavú celoživotnú prácu s mladými filatelistami na Orave. Pri príležitosti vzácneho životného jubilea Vám srdečné blahoželáme, prajeme veľa pevného zdravia, životného optimizmu a spokojnosti z výsledkov a úspechov Vašich mladých filatelistov na výstavách a olympiádach.

PaedDr. Jozef Oško
predseda regionálnej komisie mládeže


V mene komisie mládeže ZSF sa pripájam k blahoželaniu životného jubilea pani vedúcej Luptákovej a želám jej ešte mnoho úspechov v práci s mladými filatelistami. Želal by som si, aby jej nadšenie pre filateliu, obetavosť s akou pracuje s mládežníkmi v Dolnom Kubíne, jej ešte pekných pár rokov vydržalo. Dovolím si potvrdiť jej kritické slová na adresu centier voľného času, a to na celom Slovensku, pretože v súvislosti s platbami za záujmovú činnosť detí a mládeže vo filatelii v CVČ zanikli všetky KMF (!) ktoré v centrách pracovali. To nepotrebuje ďalší komentár. Radi uverejníme vaše názory na tieto problémy. (J. Mička)

Autor: Ján Mička | 4. 1. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223