Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Datum vydání: 12. 10. 2022


Datum vydání: 12. října 2022

Název emise: Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Nominální hodnota: 130 Kč

Katalogové číslo: A1180

Tiskové listy: 54 x 44 mm k perforaci

Výtvarný návrh: Jan Kavan

Autor rytiny: Martin SrbNárodní hřebčín Kladruby nad Labem:

a) část hřebčína a klisna z plemene starokladrubských koní s hříbětem

b) část hřebčína s hříbětem

c) druhý pár koní ze čtyřspřeží a část kočáru s vozkou

d) první pár koní ze čtyřspřeží s kočárem

Chov koní v Kladrubech nad Labem můžeme datovat již někam za rok 1491, kdy panství koupili Pernštejnové. Roku 1560 byla k panství připojena i obora, kde byl později vybudován hřebčinec, kterému Rudolf II. udělil statut císařského dvorního hřebčína. Na stejném místě zůstal i přes některá složitá období až dodnes. Krajina Kladrubského Polabí je tedy v současnosti jedinou zachovalou a stále sloužící krajinou na světě, která byla několik století cíleně formována pro výcvik a chov tažného plemene koní. Spojuje v sobě dvě kategorie kulturní krajiny, a to živé organicky se vyvíjející krajiny s dominantním funkčním určením a krajiny člověkem záměrně komponované. Prvky francouzské zahrady jako jsou symetrické cesty, aleje a stromořadí jsou přizpůsobeny výcviku ceremoniálních kočárových koní. Klasicistní statek v jejím srdci, jakkoliv je okrasný, se stal nedílnou součástí krajiny, která nevystupuje, ale záměrně zapadá v krajinné kompozici a s respektem nechává vyniknout její kráse, měnící se v ročních obdobích. Areál Národního hřebčína Kladruby nad Labem je chovnou stanicí běloušů českého plemene starokladrubských koní a spolu s okolní krajinou je od roku 2019 zařazen na Seznam světového dědictví UNESCO.

(zdroj www.cpost.cz)


FDC – obálka prvního dne vydání:


Se známkou je vydaná obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.

(zdroj www.cpost.cz)

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz