Kouzlo celistvostí z 19. století

Poštovní přeprava, zejména ze zámoří a do zámoří, byla v 19. století složitá. Díky tomu můžeme obdivovat bohatost a pestrost poštovních razítek na celistvostech z tohoto období. A také lze vysledovat cestu zásilky od odesilatele k adresátovi.

Pokud vás to zajímá, sledujte spolu se mnou pouť přiložené celistvosti z anglického Southportu do Porto-Novo ve Francouzské Západní Africe - do Dahomey (PORTO-NOVO je dnešní hlavní město afrického státu Benin). V první řadě nutno uvést, že se jedná o oficielní obálku britské pošty určenou pro doporučené dopisy. Je předplacená 2-pennyovou předtištěnou známkou na chlopni obálky (tyto obálky byly zavedeny Britskou královskou poštou v roce 1878). Přes předtištěnou známku je oválné R-razítko: REGISTERED-SOUTHPORT, 10NO1899. V pravém horním rohu adresní strany je známka s nominále 2½ penny – základní poštovné pro danou destinaci. Přes známku je denní podací razítko SOUTHPORT-EAST.BANK 10NO1899. Totéž razítko je vedle doporučeného razítka. Na adresní straně se dále nachází hůře čitelné oranžové razítko REGISTERED-LONDON, 11NO1899 (11.listopad 1899). Tedy o den později, kdy byl dne 10.listopadu 1899 dopis podán v Southportu, je již na třídící poště v Londýně.

Chvíli se ještě zastavme u rukou psaného textu na spodním okraji adresní strany dopisu. Stojí zde: via Steamer from Bordeaux. Odesilatel stanovil směřování dopisu do francouzské kolonie v Africe pře francouzský přístav Bordeaux.

Tím se dostáváme k rubové straně celistvosti. Slabé černé dvoukruhové razítko je z Bordeaux dne 12.listopadu 1899: BORDEAUX-12NOV99. Dále je zde osmihranné razítko francouzské námořní pošty „BORDEAUX a LOANGO * L.L.N°2“ s datem 15.listopad 1899 (15NOV99), ze kterého plyne, že toho dne byl dopis převzat k další poštovní přepravě námořní poštou L.L.N°2 francouzkým poštovním parníkem na lince Bordeaux-Loango (Loango je přístav na pobřeží dnešní Republiky Kongo).

A konečně kruhové razítko PORTO-NOVO / DAHOMEY / 6DEC99 je razítkem příchozím do místa určení, a to 6. prosince 1899.

Příště bych rád pojednal o jiné celistvosti, která putovala od odesilatele k adresátovi o pár desítek let dříve.

Kouzlo celistvostí z 19. století

Kouzlo celistvostí z 19. století


Autor: Jaroslav Tomandl | 26. 5. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223