Košická vydání – katalog deskových vad

Datum vydání: 4. 4. 2014


Elektronický katalog deskových vad emise Košické známky a Košický aršík vznikl ve spolupráci tří autorů: JUDr. Jaroslava Paula, ing. Petra Vychrona a svazového znalce Tomáše Vychrona. S využitím a souhlasem autora publikace „ Košický aršík“ ing. Jaroslava Čtvrtečky. Katalog do elektronické podoby zpracoval student informatiky VUT Brno Martin Vondráček.
Kromě vlastních poznatků autorů jsou v něm zapracovány publikované i nepublikované poznatky dalších sběratelů košických známek a aršíku, včetně monografie ing. Štefana Kassaye z roku 1972 a studie ing. Jaroslava Čtvrtečky z roku 2006.
Jednotlivé složky v tomto souboru obsahují vždy ilustrace deskových vad jednotlivých hodnot. Každá hodnota obsahuje základní složky rozdělené:
podle desky nebo podle aršíkového pole a hlavně vyhledávání podle DV a pomocné informativní složky typů, DZ, montážních značek a odchylek průseku.
Účelem katalogu není seznámit sběratele specialisty těchto frekventovaných emisí s novými objevy, ale umožnit a usnadnit jim práci s jejich sbírkami. Jak používat katalog při identifikaci ZP známky z košického vydání? Po otevření katalogu klikněte na horním menu, nebo na konci průvodního textu na „Košické známky“
klikněte v levém menu na položku podle umístění DV


Dostanete se zpět na příslušnou tiskovou desku a nalezená DV bude zvýrazněna.Pak už stačí jen porovnat ostatní DV. Je to deska A - 2. ZP
Dostanete se přímo na příslušné aršíkové pole v tomto případě 3.(11.) AP.


Vyhledejte DV na deskách všech tří barev např.


Funkční krátkou demo ukázku najdete na http://kosickavydani.ic.cz nebo www.kosickavydani.ic.cz

Slovo závěrem:
Autoři katalogu si tímto dovolují požádat sběratele specialisty a zejména vlastníky studijních sbírek emisí vhodných k obdobnému zpracování: hlubotiskové známky z roku 1945, ( Moskevské vydání, Bratislavské vydání, Lipová ratolest, Portréty). Sbírek aršíků s kombinacemi TD (např. A 691/692 či A 853/857) a zejména emisí knihtiskových vydání z počátků československé známkové tvorby (Hradčany, OR, Holubice, Novinové apod.),kteří jsou ochotni se svými poznatky a zejména podklady pro tvorbu katalogů podílet na jejich tvorbě, jejich autorství bude pochopitelně v katalogu uvedeno na výsostném místě, aby kontaktovali: email jaj.paulovi@seznam.cz
tel. 737801460
písemně na adresu
JUDr. Jaroslav Paul,1.máje 10, 664 12 Oslavany

Autor: JUDr. Jaroslav Paul

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz