Košice vo filatelii č. 26

Aktívny KF ZSF 54 01 Košice vydal pravidelný zborník k regionálnym oslavám Dňa poštovej známky a filatelie 18. decembra 2015. Jeho vydanie podporilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Národnom programe aktívneho starnutia. Koncepciu 26. čísla zborníka pripravil popredný funkcionár klubu a aktívny zberateľ materiálov balíkovej pošty a kolkov Dušan Evinic, ktorý sa už jeho vydania nedožil, pretože v júni po ťažkej chorobe rady filatelistov opustil.

Zborník prináša rad príspevkov, ktoré dokazujú vysokú aktivitu košického klubu a jeho členov. Nosným článkom je 70 rokov od vydania Košických známok – prvých známok oslobodeného Československa od Juraja Pálku. 15 strán textu popisuje históriu ich vzniku, prináša ukážky ich poštového použitia aj zaujímavosti tlače známok. Autor textu však neprináša jednu, občas diskutovanú informáciu zásadného charakteru, že pre niektoré hodnoty známky emisie vzoru „Prilba“ bol grafikom Leom Gajdzicom použitý koncepčne, kompozíciou aj celkovým vypracovaním nemecký náborový plagát k propagácii dobročinných známok zimnej pomoci r. 1941. (Viď MERKUR č. 7/1969 s. 7). Táto závažná informácia v inak zaujímavom článku ani tento fakt žiadnym spôsobom neovplyvňuje našich filatelistov k ochabnutiu pri zbieraní Košických známok 1945 ani neoslabí popularitu tejto obľúbenej emisie.

Dezider Labanc popisuje erb mesta Košice v zrkadle filatelie a Miroslav Gerec uvádza zaujímavosti priesvitky loga Slovenskej pošty v papieri poštových lístkov, pričom uvádza 4 polohy priesvitky s kompletným zoznamom všetkých slovenských poštových lístkov s touto priesvitkou.

František Divok sa zamýšľa nad tým, či si dostatočne vážime svoje kultúrne dedičstvo porovnávaním filatelistických materiálov vydaných poštou u nás, v Poľsku a v Nemecku. Ten istý autor v príspevku Na pošte nereptajme! vyzýva k lepšiemu baleniu poštových balíkových zásielok a v ďalšom článku uvádza vcelku neznámy pokus poštovej propagácie jedného neúspešného kandidáta vo voľbách prezidenta SR. Silnú skupinu zberateľov perfinov v Košiciach dokazuje príspevok s ukážkami autora T. Koteka o perfinovaní cenín Rakúsko - Uhorska. Do kategórie múzejníctva by som zaradil článok M. Ďuricovej z TM Košice o miniatúrnych poštových váhach. Nasledujú články Účty s kolkami (autor D. Evinic), 40 rokov spolupráce Univerzity veterinárneho lekárstva s KF Košice (I. Maraček), Rozhovor o filatelii, Prehľad košických príležitostných tlačí 2015, pamätných listov a pečiatok (V. Gaál), Publikačná činnosť Slovenskej filatelistickej akadémie (Hubert Dobál).

V spoločenskej rubrike sú správy o úmrtí Dušana Evinica, jubileum 75 rokov J. Debnára a profil významného slovenského vystavovateľa poštovej histórie J. Pálku. Bohatú činnosť KF Košice dokumentuje aj príspevok o organizátorských a vystavovateľských aktivitách členov za roky 2011 – 2014.

Zborník končí osudmi rodu Habsburgovcov od V. Gaála s bohatou dokumentáciou vydaných poštových známok.

Vydanie zborníka je pekným príkladom publikačej aktivity klubu filatelistov v Košiciach, hodným k nasledovaniu klubmi s početnejšou členskou základňou alebo pre združenia KF.

Autor: Ján Mička | 29. 12. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223