Košice vo filatelii 24 (ale aj iné)

V dňoch, slávnostných a pamätných pre zberateľov poštových známok I. Československa – pamätných a dnes legendárnych Muchových Hradčian, vydali košickí filatelisti 24. číslo zborníka Košice vo filatelii. Aj keď číslo nie je jubilejné, stojí zato zoznámiť s jeho obsahom aj návštevníkov stránok Infofily. Prečo?

Pretože 24. zborník (rovnako ako i predchádzajúce čísla) prináša na 40 stranách mnoho zaujímavostí a informácií o aktivite košických filatelistov, činných v KF ZSF 24 – 01. V úvode sa redakčná rada trošku sťažuje, že na jednej strane ubúdajú autori článkov a a nie každý je ochotný podeliť sa o nové informácie, čoho príčinou môže byť nedostatok voľného času a ekonomické dôvody. Apelujú však na čitateľov, aby si svoje zistenia nenechávali pre seba ale prezentovali sa nimi v zborníku.

Podstatným príspevkom zborníka je článok popredného slovenského poštového historika a svetovo „zlatého“ vystavovateľa dr. Juraja Pálku O korešpondencii šľachtického rodu Andrássy. (Pre mňa ako Trnavčana je príjemné zistenie, že ilustráciou príspevku je predznámkový list pre baróna Andrássyho so vzácnou „šľachtickou“ pečiatkou V.TYRNAU , jednou z najstarších pečiatkok zo slovenského územia, používanou v r. 1755-1765.) Ďalším príspevkom, dokazujúcim silné zastúpenie veterinárov medzi Košičanmi, je od Prof. MVDr. I. Maračeka, DrSc.,Po stopách zdravia a choroby človeka a zvierat s bohatou dokumentáciou príležitostných poštových pečiatok, prítlačí na lístkoch a obálkach, vydaných košickými filatelistami k téme. Časovo vhodný je príspevok pre perfinárov k 200-ročnici narodenia vynálezcu perfinovacieho stroja Josepha Slopera. (Patent získal 1. sept. 1858). Dušan Evinic, predseda ZKF Východného Slovenska píše v článku Čo v príručke nenájdete o zatiaľ stále a predsa len nerozšírenom a možno aj zaznávanom zbieraní listín, ako sú železničné nákladné listy, poštové sprievodky, dobytčie pasy a iné fiškálne ceniny. Viliam Gaál pokračuje katalógom o košických príležitostných tlačiach a pečiatkach, čím dokumentuje jednu významnú aktivitu košických zberateľov propagáciou filatelistických, verejných a spoločenských podujatí konaných v Košiciach v r. 2013.

Poštovej histórie sa týkajú aj články 75 rokov od konania Výstavy východu ČSR – Košice 1938 s dokumentáciou nájdených celistvostí jednotlivých dní konania, Poľná pošta r.1918 – 1919 a pohľad na 60. výročie činnosti krúžkov mladých filatelistov v Košiciach od zakladateľa J. Kovácsa až po dr. Bárda v súčasnosti. Prozaický príspevok Príbeh jednej pohľadnice V. Gáala je sympatickou bodkou na konci zaujímavého čítania, ako jedna pohľadnica zberateľa cestuje svetom mnohými rukami filatelistov (či filokartistov?) až sa konečne dostane aj do rúk pisateľa... Samozrejmosťou sú aj jubileá košických zberateľov a organizátorov filatelistického života.

Košice vo filatelii 24 (ale aj iné)


Autor: Ján Mička | 31. 12. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223