Košice, európske mesto športu 2016

Mesto Košice, metropola slovenského východu, má viac prívlastkov. Nedávno bolo európskym mestom kultúry a naposledy bolo aj ako európske mesto športu 2016. Ku Dňu mesta Košice sa uskutočnilo viac podujatí, vrátane seminára a propagačnej výstave poštových známok. Zborník prednášok zo seminára má 40 strán a je skutočne zaujímavý svojím obsahom. Filatelista so záujmom o šport si ho nepochybne rád prečíta, lebo sa dozvie mnoho zaujímavého, čo ho presvedčí o tom, že označenie európske mesto športu 2016 si Košice právom zaslúžia.

V úvode sa účastníkom seminára prihovára primátor mesta Richard Raši. Nasledujú príhovory riaditeľky športového gymnázia Tatiany Švecovej a predsedu Olympijského klubu Košice Miroslava Liberdu. Zoznam mien v čestnom predsedníctve a v organizačnom výbore podujatí dokazuje, že v Košiciach je mnoho ochotných ľudí s pracovitými rukami, ktorí to všetko prichystali a realizovali. Prvý odborný článok napísal M. Kafka, ktorý pripomenul 120. výr. konania I. olympijských hier v Aténach r. 1890, ďalej OH v Berlíne 1936 s osobitným dôrazom na prvú slovenskú striebornú olympijskú medailistku Matyldu Pálfyovú, rodáčku z Kostolian n/Hornádom v súťaži družstiev v gymnastike žien. Nasleduje opis ďalších úspešných olympionikov zo Slovenska na nasledujúcich hrách. Jeden z nich – zlatý medailista z OH v Štokholme 1912 Sándor (Alexander) Prokopp v športovej streľbe z vojenskej pušky sa dostal aj do príležitostnej poštovej pečiatky podujatia. Autor tohto príspevku je Tichomír Kotek. O zániku Olympie a jej znovuobjavovaní píše František Sopko. Časť zborníka sa venuje jazdeckému športu, prehľadu poštových príležitostných pečiatok k MMM, ukážkam pamätných listov, obálok a slovenských športových známok. Posledné tri príspevky sa v podstate venujú praktickým návodom na zhotovenie športového exponátu jazdeckého športu a futbalu.

Všetky príspevky sú ilustrované vhodnými fotografiami, obrázkami známok a poštových pečiatok, čo robí publikáciu príťažlivejšou. Knižka zaujme čitateľa športových a olympijských námetov a nájde dôstojné miesto v poličke filatelistickej literatúry nejedného zberateľa, ktorý ju získa.

Košice, európske mesto športu 2016


Autor: Ján Mička | 4. 11. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223