Kontrolné sútlače alegórií

Na obrázku č. 1 je zobrazená kníhtlačou realizovaná sútlač pripravovaných vydaní tzv. Alegórií z roku 1920. V poslednom období sa objavujú na aukciách českých filatelistických predajcov s označením „II. soutěž“. Podľa ich vyjadrenia sa držia metodiky  katalógu ČSR I. Aj kvôli tomuto, podľa môjho názoru nie správnemu označeniu, som sa rozhodol uviesť niekoľko zistení a informácií k tejto sútlači.

Sútlač pozostáva zo štyroch rôznych pripravovaných vydaní. Zobrazené ZT s portrétom prezidenta T. G. Masaryka hodnoty 50 h, neboli nikdy oficiálne vydané. Vestníkom č. 25/1920 MPaT, zo dňa 18.6.1920 bolo oznámené vydanie tejto známky v modrej farbe, ale známka nakoniec nebola emitovaná. Jej štyri skúšobné tlače v ľavej časti, sú s tzv. veľkým číslom hodnoty 50 h. Do obrazu Hospodárstva a veda I (HaV I) bolo finálne doplnené ešte meno autora, ktoré na štvorici ZT v strede chýba.  Známky Oslobodenej republiky (OR) boli vydané pozmenené, a to podľa návrhu tzv. definitívnej kresby. V pravej časti sa nachádza ich tzv. tretí návrh bez signatúry autora Vratislava Huga Brunnera a čiarkované pozadie je ešte na hodnote 20 h. Tri hodnoty edície Holubica boli definitívne vydané v prevedení tak, ako sú znázornené.

Kontrolné sútlače alegórií
Obr. 1. Sútlač alegórií a ich schematický náčrt umiestnenia

Oficiálne zverejnené dátumy vydania známok boli:
• HaV I 100 h a 200 h – 17.6.1920, HaV I 300 h a 400 h – 23.6.1920
• Holubice 5 h m. – 1.6.1920, Holubice 10 h z.– 1.6.1920, Holubice 15 h – 5.6.1920
• Oslobodená republika 20 h – 22.6.1920, 25 h – 18.6.1920, 30 h – 22.6.1920
• TGM ZT 50 h – ohlásený dátum vydania 18.6.192, nebola nevydaná
Zverejnené a skutočné dátumy emisie týchto známok potvrdzujú, že na tejto sútlači sú všetky skúšobné tlače známok pripravovaných pre vydanie v júni roku 1920.

Medzi zberateľmi sa vyskytujú v malom počte aj sútlače, na ktorých sú známky HaV I premiestnené v inom poradí (obr. 2)., známky OR a Holubice sú pootočené o 180 stupňov a známky hodnôt 25, 30 a 20 h Oslobodenej republiky sú pootočené a popremiestňované vzájomne v  poradí.

Kontrolné sútlače alegórií
Obr. 2. Sútlač Alegórií s pozmeneným usporiadaním

Kontrolné sútlače alegórií
Obr. 3. Výstrižky zo sútlačí

V katalógu Pofis [1] je táto sútlač opísaná ako „II. soutěž“ čo vedie predajcov k tomuto označovaniu. Druhá súťaž však bola vypísaná v máji 1919 a následne bola zrušená. Porota ale v júni 1919 vyhodnotila predložených osem návrhov tejto súťaže. Prvú cenu získal návrh V. H. Brunnera s postavou Oslobodenej republiky a dátumom 28.X.1918 (obr. 4.), druhú cenu získal návrh Jaroslava Bendu Márne vzteky a tretiu Jakub Obrovský s Matkou s dieťaťom. Ani jeden z týchto troch ocenených návrhov nie je však zobrazený na týchto sútlačiach. Z tohto dôvodu je vysoko nepravdepodobná jej súvislosť s touto súťažou.

Kontrolné sútlače alegórií
Obr. 4. Víťazný návrh predložený pre II.súťaž

Pán Karásek uvádza v [2], že V. H. Brunner použil víťazný návrh OR z druhej súťaže do ďalšej tzv. III. súťaže, bol upravený, bez letopočtu a s plným a čiarkovaným pozadím. Postupne táto kresba prešla ďalším návrhom s jednou veľkou číslicou 25 a následne tretím návrhom s hodnotami 20, 25 a 30 bez mena autora. Až za týmto tretím návrhom, ktorý je zobrazený na analyzovaných sútlačiach nasledoval definitívny návrh, ktorý bol použitý pre samotnú tlač známok. O formálnosti týchto súťaží svedčí aj to, že víťazný návrh II. súťaže nebol realizovaný a do III. súťaže vo februári 1920 autor prihlásil tento upravený návrh pod tým istým názvom „1918“ ako zvíťazil v predchádzajúcej súťaži napriek tomu, že dátum vzniku republiky už bol z návrhu odstránený.

Skúšobná tlač TGM 50 h bola pripravovaná až po emisii hodnôt 500 a 1000 h. Tieto dve hodnoty boli emitované v marci 1920. Príprava 50 h prebiehala z inej predlohy, ktorá bola neskôr použitá aj pre vydania hodnôt 125 h a ZT 1200 h a 2000 h.

Na základe týchto faktov môžeme prípravu sútlače zaradiť do obdobia mesiacov marec až jún 1920. Z týchto všetkých faktov je vysoko pravdepodobné, že analyzované sútlače sú kontrolnými tlačami Českej grafickej Únie z  jari roku 1920 a nemajú nič spoločné s II. súťažou. Zobrazené ZT sú už definitívne s výnimkou OR a chýbajúceho mena autora na HaV I. Môžeme z toho aj dedukovať, že až do posledných skúšok nebolo rozhodnuté, pre ktorú hodnotu OR bude použitá tlač s čiarkovaným pozadím.

Košice, 30.5.2021
Miroslav Češelka, ceselka@netkosice.sk

Literatúra :

[1] Beneš F.: ČESKOSLOVENSKO 1918-1939, Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek, POFIS spol. s r.o., Praha 2012
[2] Karásek J. a kol.: Monografie československých známek, Díl II., vydala Poštovní filatelistická služba v Praze ve spolupráci s Federací československých filatelistů v nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1971


Autor: Miroslav Češelka | 4. 6. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář