Koniec platnosti slovenských korunových známok

(a pokračovanie spolupráce pošty s filatelistami)

31. december 2009 bol ohlásený ako posledný deň platnosti slovenských korunových známok. Súčasne sa v tento deň na pošte Bratislava 1 a na poštách ostatných krajských miest používali príležitostné poštové pečiatky k tejto, pre filatelistov aj poštu nepochybne významnej udalosti. Filatelisti si nenechali ujsť príležitosť na získanie zaujímavých celistvostí. Pošta sa na tento deň vcelku dobre pripravila, verejnosť bola o tom včas a podrobne informovaná, samotné počiatky boli výtvarne vhodne riešené, v ktorých iniciály SK prechádzali do symbolu Eura (autor Adrian Ferda).

V Bratislave sa v priestoroch POFISu stretli na priateľskom stretnutí bratislavskí filatelisti, aby spoločne „oslávili“ tento poštovo významný historický deň. Slovenská pošta k nemu vydala dva poštové lístky s prítlačou, jeden so známkou emisie Kultúrne dedičstvo Slovenska T2 50g Kostol v Čiernom Brode a druhý „Korunový“ 2Sk Devín s dolepenou výplatnou známkou 10 Sk Kežmarok.

Na pošte Trnava 1 sa pri neoficiálnom stretnutí zišli desiatky filatelistov trnavského regiónu z viacerých klubov filatelistov aj návštevníkov pošty, aby odoslali poštové zásielky s kombináciou známok bez označenia SK, so slovným označením nominálnej hodnoty, vydaných celín aj iných kombinácií buď pre radosť alebo ako doklad do poštovej histórie. (Druhá etapa bude pokračovať hľadaním celistvostí, vyhotovených „neúčelovo“ – nefilatelistami, pre riadnu poštovú prevádzku.) Stretli sa tu s ochotou pracovníčky pošty pri pečiatkovaní, doplňovaní výplatného obyčajných aj doporučených zásielok niektorými známkami aj pri výpočte nižších centových hodnôt alebo pri osobitných žiadostiach o použitie dennej ručnej pečiatky. Za trpezlivosť pri plnení nevšedných požiadaviek filatelistov im patrí za to poďakovanie. Ostatne takýto deň sa asi tak skoro nezopakuje. Priložené obrázky vhodne ilustrujú aspoň malú časť týchto produktov.

Koniec  platnosti  slovenských  korunových známok


Autor: Ján Mička | 7. 1. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223