Kongresy mladých filatelistov a dni mládežníckej filatelie

Spomienky a úvahy (namiesto štatistiky)

Z čias spoločného Zväzu československých filatelistov a národných komisií mládeže sa v Čechách aj na Slovensku zachovalo každoročné konanie kongresov mladých filatelistov. Pre slovenské kongresy sme v posledných rokoch začali používať namiesto označenie kongresov Dni mládežníckej filatelie, ktoré majú v podstate rovnakú náplň odbornú, obsahovú, súťažnú s finále filatelistickej olympiády a keďže je to v závere školského roka, tak čiastočne aj oddychovo-rekreačnú v podobe výletu. Naše posledné DMF sa konali začiatkom júna v Trenčíne spoločne s organizovaním výstavy JUNIORFILA 2019. Trošku som si zaspomínal na predchádzajúce kongresy MF. Asi by bolo vhodné začať tými, pre mňa najstaršími, spomienkami na kongresy, ktorých som sa zúčastnil. A je symbolické, že tým prvým kongresom bol ten, ktorý sa konal v Trenčíne, v priemyselnej škole v Zlatovciach. Na železničnej stanici delegátov kongresu čakali domáci mladí filatelisti, ktorí mali v rukách rovnomenný časopis, ktorý vtedy stál 1 Kčs. Odviedli nás k autobusu a čakali na ďalších. Bol som začiatočník v oblasti mládežníckej filatelie, nemal som so sebou ešte žiadnych mládežníkov. Pri prezencii som sa zoznámil s vedúcim mládežníkov z Trenčína Milanom Jedinákom a ďalšími funkcionármi Trenčína p. Jozefom Koreným, Zdenkom Gardavským a Lackom Hanzenom. Kongres bol pripravený starostlivo, bol jeden z najlepších, ktorých som sa potom zúčastnil. To som však trošku prehnal, pretože starostlivo boli pripravené aj ďalšie kongresy a každý mal svoje špecifiká a organizátori im venovali mnoho pozornosti. Spomínam si, že v Trenčíne moderovala kongres populárna herečka Jana Nagyová, známa Arabela z TV seriálu. Alebo možno zabudnúť na niekoľko kongresov v Nitre, ktoré mali viac prvenstiev? Na Jedlinách, kde bolo zameranie filatelistickej olympiády na životné prostredie, boli pre súťažiacich pripravené na súťaž ako dovtedy nevídaná novinka počítače PMD ! A to bolo niečo! Dnes sa nad tým dnešní mladí, ktorí sedia denno-denne za počítačmi, možno len uškrnú, ale vtedy sa to bralo inak... Porovnávať PMDéčka s dnešným počítačom je ako položiť vedľa seba „kryštálku“ a moderný TV prijímač s plochou obrazovkou. A nie som presvedčený, že tomuto prirovnaniu všetci porozumejú. Alebo nitrianski organizátori zabezpečili účasť mládežníkov na vyhodnotení najkrajšej slovenskej známky v Kostoľanoch pod Tribečom v miestnom amfiteátri pri veľkomoravskom kostolíku. Pobyt v chatkách rekreačného strediska Plastiky bol jedinečný aj s kúpaním v bazéne a tá príroda! Priznám sa, že ja som tu prvýkrát videl letiaceho roháča veľkého! Alebo kongres v Liptovskom Mikuláši rovnako ako v Nitre bol celoštátny (dnes by sme už boli povedali, že medzinárodný), s návštevou jedinečnej Demänovskej jaskyne a s účasťou mládežníkov z Čiech, najmä z Juhomoravského kraja. Súčasťou kongresu vtedy bola aj súťaž k Medzinárodnému roku mieru. Kongres tu dokonale pripravil dr. Jozef Oško, ktorý je „dušou“ kongresov až do dneška. A tak sa mi zdá, že takúto odozvu (alebo odplatu na českej strane so slovenskou účasťou sme už viac nedostali.) Na kongresoch bývala vždy, pochopiteľne, súťaž – finále filatelistickej olympiády a po večeroch voľný program – kraje zabávajú kraje – teda z „vlastných rezerv,“ kde bolo hodne zábavy. Ale na kongresoch nebola vždy len zábava a súťaže. Organizátori dbali na to, aby konanie kongresov a dní mládežníckej filatelie prispelo trošku viac aj k uvedomeniu si spoločenského významu filatelie a ak to bolo vhodné aj k rozvoju národného uvedomenia. Tak napr. v Trenčíne položili účastníci kongresu veniec k Pamätníku umučených na Brezine, počas kongresu v Ivánke pri Bratislave sa uskutočnil výlet na Slavín alebo deti navštívili parlament. A na návrh Ing. Janka Maniačka si účastníci urobili peknú a dlhú vychádzku na miesto tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika.

K jeho Mohyle na Bradle sa vybrali mladí filatelisti z kongresu v Dobrej Vode a naposledy nedávno z Nitry. Ešte sa pristavím pri uskutočňovaní posledných Dní mládežníckej filatelie, ktoré sa vďaka porozumeniu Slovenskej pošty, a.s., konali vo vzdelávacom centre v Belušských Slatinách. Vtedy bol súčasťou programu výlet do Budatína, Čičmian, Trenčína alebo na hrad Lietava, ktoré miesta poznali mladí filatelisti z poštových známok. Niektorých kongresov sa zúčastnili aj ďalší organizátori mládežníckej filatelie zo zahraničia, napr. v Liptovskom Mikuláši z Maďarska, v Belušských Slatinách p. Philipe Malige z Francúzska. Odborný program bol vždy zameraný poštovo a filatelisticky – na históriu pošty, 100. výročie čsl. známky, ako sa kedysi písali a skladali listy, na prácu so skartom alebo na históriu daného mesta a regiónu, v ktorom sme sa práve nachádzali. Skrátka, organizátori vždy pripravili niečo nové, čo prv nebolo alebo čím by prekvapili účastníkov. A myslím si, že sa to vždy podarilo a deti aj vedúci boli (až na výnimky) spokojní. Ale i to patrí k veci. Podujatia sa dali organizovať vďaka finančným prostriedkom a pochopeniu ZSF, ktoré tak pripravuje (možno) budúcich filatelistov. Boli roky, kedy konanie kongresov bolo z dotácie, ktorú slovenská a česká mládež dostala z kladného zostatku medzinárodnej výstavy PRAGA a naposledy z fondu venovaného Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Ešte sa pristavím pri účastníkoch kongresov a dní. Zo starších čísel časopisu Mladý filatelista a reportáží z kongresov som zistil, že veľa (alebo len niekoľko?) dospelých filatelistov vyšlo z radov mládežníkov a účastníkov kongresov. Menujem aspoň dvoch z nich – vdp. Ján Vallo (je predsedom Spoločenstva sv. Gabriela, zberateľov známok s kresťanskou tematikou a Ing. Ján Maniaček ml. ako úspešný vystavovateľ. A našli by sa aj iní. Predseda KM ZSF J. Čížek dbal na to, aby na priebehu kongresov sa podieľali samotní mladí filatelisti, tak si spomínam, že viacero kongresov moderovali mladé filatelistky Zuzana Maračeková, Eva Bugárová, a Milena Mičková. Tie sa zúčastnili aj medzinárodných súťaží MF v Moskve a v nemeckom Dusseldorfe. Dnes už majú iné mená a pred ich menami (aj za) sú akademické tituly... To svedčí, že filatelia im čosi pre život dala. Iste by sa našli aj ďalší, ktorí sú teraz úspešní organizátori filatelistického života v kluboch alebo v mestách a ktorí si prvé filatelistické ostrohy brúsili na mládežníckych podujatiach. Mnohí, nádejní mladí filatelisti sa akosi vytratili, ale možno ich po rokoch objavíme, ak do filatelie pritiahnu svojich vnukov a vnučky. A záverom niekoľko fotografií, ktoré vám priblížia konanie kongresov a dní mládežníckej filatelie.

Kongresy mladých filatelistov a dni mládežníckej filatelie

Kongresy mladých filatelistov a dni mládežníckej filatelie


Autor: Ján Mička | 21. 6. 2019

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223