Kongres mladých filatelistov v Ružomberku

Mladí filatelisti v krúžkoch končia svoju činnosť spravidla v júni na záver školského roka, ale tentoraz urobili výnimku. V polovici septembra zavítali na dva dni do Ružomberka

Váš komentář