Kongres mladých filatelistov v Poprade

A k tomu samozrejme, ako to už obvykle býva, národné finále 36. ročníka filatelistickej olympiády. Že to tak bude, rozhodlo sa o tom už vlani na záver predošlého ročníka FO, veď kto by sa rád nepozrel do tohto podtatranského mesta, navyše známeho úspešnými organizátormi filatelistických podujatí (výstava, burzy, úspešný KMF a iné). Na starosť organizáciu kongresu dostal člen KM ZSF Ing. Josef Rančák, a tak bola záruka, že o všetko bude riadne postarané. Počas prípravy kongresu (a finále FO) som ako predseda KM ZSF mohol zo zdravotných dôvodov (autohavária a následný pobyt v nemocnici) len písomne alebo telefonicky kontaktovať hlavných organizátorov (okrem p. Rančáka predsedu KM ZSF zo „susedného“ regiónu. PaedDr. Jozefa Oška, ktorý mal v referáte pridelenú odbornú časť súťaže FO. Teda príprava, napriek ťažkostiam prebehla vcelku dobre, mládežnícky Junifil priniesol vedúcim včas základné informácie, leták témy FO o Doprave, vypracovaný p. Oškom, vrátane tematických otázok pre súťažiacich aj s prehľadom vhodných známok pre miniexponáty. Pomerne včas dostali vedúci KMF pokyny k samotnému pobytu v Poprade a pokiaľ krajské komisie zabezpečili organizáciu krajských kôl (a vedúci krúžkové kolá) nebol problém zostaviť krajské delegácie na kongres a súťažiach na finále FO. Ja osobne ako vedúci KMF v Trnave som mal problém s veľkým záujmom mojich členov krúžku aj so samotnou následnou účasťou na kongrese a finále FO, tak som musel o pomoc požiadať zo školy p. učiteľku Ing. Januščákovú o pomoc pri organizácii účasti a pri doprave. Našťastie jej syn patrí v krúžku medzi najúspešnejších mladých filatelistov, a stretol som sa s ochotou aj na príslušnej škole, tak všetko išlo bez ťažkostí.

Obe podujatia sa uskutočnili v dňoch 19.-20. júna, teda na záver školského roka. Miestom kongresu bolo Stredné odborné učilište v Poprade. Delegácie na popradskej stanici čakali organizátori, ktorí ich odprevadili na miesto konania. Po ubytovaní – na dvoch poschodiach internátu – sa najskôr tradične písali odborné testy, potom začala tvorba exponátov. Po nej chutná večera a dôležitá práca s opravami testov a hodnotením vytvorených exponátov. Vo večerných hodinách sa uskutočnila beseda detí s autorom publikácie „Tatranské motívy na poštových známkach“ s p. Rastislavom Ovšonkom. Pán Dr. Oško s komisiou mal toho na starosti naozaj veľa. Kongresu sa zúčastnil ako zástupca Slovenskej pošty, a.s. vedúci odd. POFIS, Mgr. Martin Vančo, PhD. s Veronikou Kopečnou, ktorí priniesli pre mladých filatelistov skart a pre víťazov nádherné ceny – zásobníky so zostavami slovenských známok, takže skutočne bolo o čo súťažiť. Pekné diplomy s regionálnou tematikou pripravil organizátor, bola aj tematicky vhodná príležitostná poštová pečiatka, poštový lístok a obálka s prítlačou, takže po doplnení vhodnou známkou vznikli pekné celistvosti, ktoré iste v budúcnosti uvidíme exponátoch s tematikou dopravy, Vysokých Tatier alebo iných.

Samotnou súťažou sa program kongresu neskončil. Na druhý deň bola na programe návšteva Vysokých Tatier, návšteva Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici a vychádzka na Štrbské Pleso. Celá organizácia kongresu bola bez problémov a tak sa môe 36. ročník FO posudzovať ako jeden z najvydarenejších. A najmä Ing. Josef Rančák s PaedDr. Oškom si zaslúžia absolutóriom. Samozrejme poďakovanie sa zaslúžia aj prítomní vedúci krúžkov a vedúci delegácii, Ing. K. Januščáková, Ing. J. Maniaček st., p. Luptáková, Hudec, pani Danka Schmidtová, a samozrejme aj zástupca SP. A.s. Mgr. Vančo, PhD., ktorý sa v posledných ročníkoch stal pravidelným, účastníkom kongresov. Na tomto mieste však treba vysloviť ľútosť nad tým, že v tomto ročníku súťaže FO absentoval východoslovenský región. Zdá sa, že nahradiť činnosť MVDr. Alexandra Bárda z Košíc, aj ďalších vedúcich bude veľkým problémom Východu. Myslím si, že neúčasť nezavinili len školské výlety v posledných dňoch školského roka. Budem rád, ak sa mýlim. Personálne zmeny sú normálnou súčasťou života každej organizácie, aj ZSF a mládežníckej oblasti obzvlášť. Preto očakávam, ako sa k tomu postaví príslušné ZKF slovenského východu. Držíme im palce!

A ako sa súťažiaci podelili o medailové umiestnenia, je v prílohe. Z nej je vidno ako sa súťažiaci pripravili v teoretickej oblasti ( hodnotenie 40 bodov, prípadne párbodové straty boli dôkazom úspešnej prípravy v krúžkoch), na druhej strane nižšie hodnoty pri vytvorených miniexponátoch ukazujú čo všetko treba zlepšiť. Tradične najviac víťazstiev zaznamenali mladí stredoslováci, ďalej boli úspešní západoslováci ale i Bratislavčania.

Dr. Oško nechal všetky miniexponáty vystaviť s besedou o chybách ( zaradenie známok, usporiadanie, chyby v textoch, gramatika, úprava materiálu apod.) čo bolo pre mládežníkov mimoriadne poučné – navyše keď mali sami možnosť posúdiť ich kvalitu.

Téma 37. ročníka ešte nebola definitívne stanovená, dá sa predpokladať, že to bude niečo s ekologickým zameraním a pravdepodobné stretnutie mladých filatelistov bude v stredoslovenskom regióne, najskôr v Ružomberku alebo v Liptovskom Mikuláši.
Kategória / Meno,priezvisko / Region / Test / Exponát / Celkom body / Poradie


Z
Michal Januščák ZSL 40 36 76 1.
Hanka Holická BA 34 38 72 2.
Denis Joób SSL 30 37 67 3.
Ján Pravda ZSL 38 27 65 4.
Juraj Fekete SSL 26 37 63 5.

A
Martina Poulíková SSL 34 45 79 1.
Martin Holický BA 39 39 78 2.
Timotej Mužila SSL 34 37 71 3.
Veronika Chorvatovičová ZSL 37 33 70 4.
Mária Kubíková ZSL 33 27 60 5.

B
Lukáš Oško SSL 40 47 87 1.
Andrej Lovasz ZSL 40 44 84 2.
Martina Brtošová SSL 40 41 81 3.
Alexander Čulen BA 40 37 77 4.
Anna Krajčírovičová ZSL 34 34 68 5.

C
Peter Jurík SSL 38 43 81 1.
Jakub Kováč BA 30 47 77 2.

D
Vladimír Hanušniak SSL 36 45 81 1.
Miriam Černá BA 40 37 77 2.

Fotografie v závere doplnia činnosť účastníkov: vidíte na nich hostí, organizátorov kongresu aj samotných súťažiachich.

Kongres mladých filatelistov v Poprade

Kongres mladých filatelistov v Poprade

Kongres mladých filatelistov v Poprade

Kongres mladých filatelistov v Poprade


Autor: Ján Mička | 4. 7. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář