Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave

Tohtoročný Kongres mladých filatelistov a národné kolo 35. ročníka Filatelistickej olympiády Športom k zdraviu sa

Váš komentář