Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave

Tohtoročný Kongres mladých filatelistov a národné kolo 35. ročníka Filatelistickej olympiády Športom k zdraviu sa podľa plánu konali v Bratislave v dňoch 6. a 7. júna 2008. Kongres a filatelistická olympiáda na športovú tému boli sprievodnými podujatiami Medzinárodnej výstavy poštových známok SLOVOLYMPFILA 2008, preto sa tieto podujatia vzájomne miestami podujatí aj činnosťou jeho účastníkov prelínali. Účastníci kongresu boli od piatku 6. júna ubytovaní v Domove mládeže SOU strojárskeho v Bratislave - Dúbravke. Viacerí vedúci krúžkov aj ich deti sa však zúčastnili už predchádzajúcich sprievodných akcií.

Na otvorení výstavy SLOVOLYMPFILA 2008 v utorok 3. júna sa zúčastnili napr. Ing. Ján Maniaček, dr. Oško, Mgr. J. Mička. Vo štvrtok 5. júna Slovenská pošta v detskom kútiku na výstave zorganizovala výtvarnú súťaž detí na tému Vianočnej známky r. 2009 s motívom zimných športov. Okrem detí z Bratislavy, Pezinka, a iných miest prišlo aj 5 členov krúžku mladých filatelistov z Trnavy. Škoda, že spomedzi našich ostatných filatelistických krúžkov a túto súťaž nebol záujem väčší. Dopoludnia tam bolo asi 20 detí a po obede prichádzali ďalší, najmä z Bratislavy aj s rodičmi. Deti, ktoré sa do výtvarnej súťažezapojili, dostali knihy, suveníry SP, lupy a pod. Každý účastník dostal za úlohu vypracovať 2 návrhy na známku. Deti dostali výkresy s narysovaným obdĺžníkom, do ktorého kreslili svoju predstavu o budúcej známke. Odovzdané návrhy vyhodnotila odborná komisia, ktorej predsedom bol akademický maliar Igor Piačka.

Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave
Príprava účastníkov výtvarnej súťaže

Hlavný záujem mladých filatelistov sa však sústredil na piatok. Tí, ktorí bývajú bližšie k Bratislave, prišli na miesto jej konania do INCHEBY už ráno. Pozreli si vystavené exponáty, najmä mládežnícke, pretože medzi delegátmi kongresu bolo niekoľko vystavovateľov z Trnavy, Dolného Kubína, z Nitry a Levíc. Pretože v tom čase sa už konala aj burza Bratislavských zberateľských dní, samozrejme sme obišli stoly s bohatými ponukami obchodníkov, neobišli sme stánok POFISU a priečinok pošty.

Mimochodom – gratulujeme k príležitostnej poštovej pečiatke BZD a jej autorke Radke Hanečkovej k tomu, že do nej zvolila motív mladého filatelistu nad albumom (pardon: zásobníkom)! Veríme, že svoju propagačnú funkciu splní a pomôže zvýšiť záujem detí o zbieranie poštových známok.

Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave
Podpredseda ZSF doc. Ľ. Floch beseduje s deťmi v detskom kútiku SP

Na obed sme sa však už museli presunúť do Dúbravky, aby sme sa včas pripravili na záver filatelistického snaženia tohto roka. Už v autobuse sme postrehli, že na zastávke pri hlavnej železničnej stanici do autobusu pristúpili Košičania a stredoslováci. Domáci mladí filatelisti, zverenci Danky Schmidtovej už nás čakali vo vestibule internátu. Po krátkom zvítaní a ubytovaní na 8. poschodí budovy sa všetci výdatne posilnili obedom a Kongres mohol nerušene začať. Krátko po 15. hodine ho otvorili mladé filatelistky Majka a Veronika z Trnavy. Privítali vedúceho odboru POFIS p. Mgr. Martina Vanču, PhD., všetkých predsedov regionálnych komisií mládeže ZSF a vedúcich krúžkov. Nezabudli samozrejme na súťažiacich a ostatných delegátov. Pán Vančo pri otvorení ešte deti vyskúšal zo znalostí slovného vyjadrenia nominálu na slovenských známkach a pozdravil deti v mene Slovenskej pošty. A po krátkom príhovore predsedu KM ZSF Mgr. J. Mičku mohol Dr. Jozef Oško pristúpiť k organizačným pokynom samotnej súťaže filatelistickej olympiády.

Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave
Tu je navyše predseda KM ZSF a vedúca dfelegácie záp. slov. regiónu

Odborný aj tematický test po vylosovaní otázok písali súťažiaci priamo v miestnosti otvorenia kongresu. Najvyššie vekové kategórie účastníkov sa presunuli k práci na úprave albumovych listov k téme FO na stoly do jedálne. V tom čase už mohli začať pracovať určené dvojice opravujúcich na vyhodnotení testov. Albumové listy stihli súťažiaci spracovať do večere, na ktorú sme sa presunuli do blízkej strednej školy v Dúbravke. Starostlivosť a dôkladnosť vypracovania sa súťažiacim vyplatila – kvalitne vypracované exponáty najlepších to dokazovali. Rýchlosť nalepenia známok a „naškriabané“ texty niektorých mládežníkov naopak nesvedčili o ich zodpovednej príprave do národného kola, navyše keď času na vypracovanie bolo dostatok.

Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave
Príhovor vedúceho POFISu p. Martina Vanču na otvorení Kongresu MF

Po návrate z chutnej večere mali účastníci kongresu osobné voľno. Komisia (dr. Oško, ing. Maniaček a ing. Rančák) zatiaľ zhodnotila albumové listy, ale výsledky hodnotenia zostali utajené, pretože so zverejnením výsledkov olympiády sa počítalo na druhý deň. Večer mal odborný a zábavný charakter. Najskôr p. Oško ako skúsený porotca podrobne zhodnotil vypracovanie exponátov – konkretizoval klady aj nedostatky každého jedného vytvoreného exponátu, takže z jeho slov sa mladí filatelisti naozaj mohli poučiť. Nasledoval zábavný program, do ktorého mali tradične prispieť všetky delegácie a tradične sa do neho zapojili iba niektorí aktívnejší... Tentoraz konkrétne všetky mladé Trnavčanky so scénkami a recitáciou, a spevom sa pridali aj dvaja chlapci. A bolo po zábave. Takže večierka mohla nastať o polhodinu skôr.

Vedúci sa však zišli na schôdzke komisie mládeže, aby prerokovali niektoré aktuálne otázky. Najskôr minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého ing. Otta Bartoňa, prvého predsedu KM ZSF v roku 1969. S jeho menom sú spojené začiatky mládežníckej organizovanej filatelie na Slovensku a pestrá, bohatá činnosť v podmienkach, ktoré sa s dnešnými dajú ťažko porovnávať. Najmä s členskou základňou... Tí starší pospomínali jeho záslužnú filatelistickú, organizátorskú a odbornú činnosť v ZSF.

Prerokovala sa aj personálna otázka vo zväze, konkrétne v starostlivosti o mladú filatelistickú generáciu. Vedúci referovali o svojej činnosti v školách, v KF alebo v centrách voľného času. Tu kritizovali najmä vysoké platby detí, ktoré sú dôvodom presunu filatelistických krúžkov na školy. Hovorilo sa však aj o dobrých skúsenostiach na tých školách, kde využívajú inštitút vzdelávacích poukazov ministerstva školstva.

Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave
Celkový pohľad na účastníkov kongresu a súťažiacich v národnom kole FO

Vzhľadom k tomu, že sa v septembri koná svetová výstava PRAGA 2008, komisia mládeže uvažuje o účasti delegácie vedúcich s mládežníkmi. Jednotné riešenie vzhľadom na rozľahlosť bydlísk vedúcich na Slovensku neexistuje, tak každý vedúci preverí vlastnú možnosť dopravy, na základe čoho sa nájde najoptimálnejšie riešenie. Okrem toho máme všeobecnú, zatiaľ nekonkrétnu pozvánku na míting európskej mládeže, cestou KM SČF. Najdôležitejšou časťou večera bolo prerokovanie témy 36. ročníka Filatelistickej olympiády. Návrh p. Ošku, aby to bola Doprava (dopravné prostriedky?) nemal protinávrh a tak táto téma platí. Problémom je zatiaľ to, kto vypracuje leták k súťaži, určí tematické okruhy a ich obsah. Výber známok sa zúžil na krajiny, ktoré sú členmi EÚ. A miesto konania: Košice alebo Poprad, čo si rozhodnú v komisie mládeže.

Nuž, a keď ranné vstávanie bolo naplánované na pol siedmu hodinu a nútili k tomu aj skoršie raňajky, keďže po nich nasledoval plánovaný polhodinový presun na výstavu, nebolo nutné veci naťahovať a tým sa zasadanie komisie skončilo pred polnocou. Odchod z internátu sa čiastočne oneskoril z dôvodov odovzdávania izieb niektorých delegácií až na pol deviatu, takže INCHEBA nás po polhodinovej ceste autobusom MHD vítala krátko pred plánovaným vyhodnotením celej olympiády a kongresu.

Pani Daniela Schmidtová ráno ešte urýchlene dopisovala diplomy – a pri nich sa zastavím. O ich vytlačenie sa zaslúžil p. vedúci POFISu Martin Vančo. Diplomy mali pripravené miesto na novú olympijskú známku s originálnym podpisom jej autora, akademického maliara Igora Piačku, ktorý ich podpísal pri inaugurácii známky. Takže po opečiatkovaní známky príležitostnou pečiatkou k jej inaugurácii a pečiatkou Bratislavských zberateľských dní na diplome vznikol harmonický celok, ktorému nechýbali žiadne znaky filatelistickej originality. V mene mladých filatelistov ďakujeme.

Detský kútik pošty sa krátko po 10. hodine zaplnil do posledného miesta súťažiacimi aj ich vedúcimi krúžkov, ba prizerali sa aj návštevníci výstavy a BZD. Ceny najúspešnejším finalistom olympiády odovzdávali p. M. Vančo a predseda ZSF Miroslav Ňaršík.

Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave
Pred halou INCHEBA, kde sa konalo záverečné vyhodnotenie

Spokojnosť účastníkov aj organizátorov bola nielen s dosiahnutými výsledkami, ale aj ocenením detí za ich prácu. POFIS dodal tradične zásobníky so štvorblokmi Slovenska, FDC a ročníkovými zostavami známok, ďalšie zásobníky na známky a katalógy Slovenska venoval RNDr. Michal Zika. Všetky deti dostali publikáciu OH ATLANTA 1996 s vlepenými známkami našich olympionikov. Každý účastník dostal katalóg známok Slovensko 2002, ktorý daroval účastníkom p. Ervín Smažák, tašky PVC aj so zostavou celín NITRAFILA venoval predseda ZSF p. Ňaršík. Súťažiaci na ďalších finálových miestach dostali knihy z vydavateľstav SPN, a p. Ing. Gilányiová ešte navyše všetkým deťom odovzdávala FDC a lupy. Cestovné tašky detí darovanými publikáciam a katalógmi tým poriadne oťaželi.

Na slávnostnom vyhodnotení pán vedúci odboru POFIS zverejnil aj oficiálne výsledky výtvarnej súťaže a zablahoželal jednej z delegátok kongresu, Aničke Krajčírovičovej z Trnavy za 2. miesto vo výtvarnej súťaži, ktorá sa v detskom kútiku pošty konala pred dvoma dňami.

Pohľad na výsledkovú listinu národného kola FO napovie veľa. Spokojní musia byť najmä stredoslováci, ktorí nechceli nikomu prepustiť prvé miesta. Západoslováci a Bratislava sa tentoraz uspokojili s nejakou tou symbolickou striebornou a bronzovou medailou. Je zaujímavé, že súťažné zoskupenie v kategóriách bolo veľmi nerovnomerné, ktoré ale verne odzrkadľuje situáciu v KMF. Treba sa nad tým zamyslieť, ako do krúžkov získať novú krv. Pretože niektoré regionálne komisie nevužili možnosť zapojiť po krajskom kole do finále všetkých súťažiacich, bolo aj obdobie školských výletov a pod., a tak niektoré kategórie boli obsadené „poslabšie“, optimálny počet účastníkov bol iba v „béčku“ a „zetku“.

A na záver už len poďakovanie p. Daniele Schmidtovej za organizáciu a vybavenie vhodných priestorov na rokovanie a súťaž. Nik nereptal, tak asi bolo všetko v poriadku. A ak nás niečo trápilo, tak to bolo to, že vystavené exponáty neboli označené stupňom medaily a alebo hodnotením poroty ani do samotného palmáre. Keď sme sa potuľovali medzi exponátmi, iba sme odhadovali ako je ten-ktorý exponát hodnotený. Škoda tohto nevydareného momentu na inak peknej výstave napriek množstvu starostí a problémov vedúceho organizačného tímu p. Smažáka, ktoré musel riešiť. Na vyhodnotenie si teda vystavovatelia musia počkať dovtedy, až kým po výstave dostanú domov výsledkovú listinu s vrátenými exponátmi. To však nie je problémom kongresu MF ale iba časti niektorých jeho účastníkov – vystavovateľov.

Výsledky:
Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave
Další foto z akce
Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave

Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave

Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave

Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave

Kongres mladých filatelistov a Národné kolo 35. roč. FO v Bratislave


Autor: Ján Mička | 6. 7. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář