Kolumbus a Nový svět (část 6)

Jak jsem již dříve napsal, nebyl portrét Václava Brožíka uveden na žádné naší známce. Přál jsem si tuto mezeru zaplnit, ale současně jsem chtěl mít na oficiálním filatelistickém produktu České pošty i zobrazení kolumbovké americké známky z roku 1893, která přinesla Brožíkovi světový věhlas. Obě tyto podmínky splňovala pouze příležitostná dopisnice, kde by na natištěné známce byl portrét Brožíka a na přítisku americká známka. Inicioval jsem tedy proces vydání této dopisnice, připravil jsem úvodní návrh tak, aby byla vydána k 160. výročí narození Brožíka v roce 2011. Povedlo se a Křest dopisnice se konal 31.3.2011 v sídle Společnosti malíře Václava Brožíka v Třemošné u Plzně.
Pro vylíčení atmosféry Křtu, na kterém měl úvodní slovo tehdejší předseda SČF ing. Lumír Brendl, uvedu výňatek z jeho řeči , který byl následně publikován i v plzeňském Deníku :

„Město Třemošná i Společnost malíře Václava Brožíka si připomínají poštovní dopisnicí, na které je vůbec poprvé vytištěn portrét Václava Brožíka, na známce s písmenem A pro vnitrostátní poštovní styk. V levé části dopisnice v úpravě Pavla Sivka je vyobrazena poštovní známka USA v hodnotě 5 centů s reprodukcí obrazu Kolumbus žádá o pomoc španělskou královnu Isabelu. U nás podrobně známku popsal Miroslav Anger ve zpravodaji Výtvarné umění sekce České námětové společnosti SČF. Kde se však dnes obraz nachází? To byla další záhada. Nebylo to v žádné galerii u nás. O objasnění této záhady se zasloužil člen klubu filatelistů 03 – 13 v Plzni Emanuel Lukeš, rovněž člen Společnosti malíře Václava Brožíka. Přinesl fotografický důkaz, že se obraz nachází daleko za Atlantickým oceánem, v kanadské provincii Québec, v městečku La Malbale na řece sv. Vavřince v jednom ze sálů hotelu Fairmont. Tam se toto velké plátno těší obdivu a zájmu hotelových hostí i návštěvníků. Řečeno ve zkratce : Z Třemošné a Paříže až za oceán. To je i poselství této působivé dopisnice České pošty, která je poděkováním světově proslulému českému malíři Václavu Brožíkovi. Jeho dílu se totiž jako vůbec prvnímu z českých umělců již na sklonku 19. století, v roce 1893, dostalo té cti, že jeho dílo bylo zvěčněno na americké známce. To je Brožíkův primát a velký úspěch českého umění. Je potěšitelné,že díky České poště může tuto zvěst šířit dále do světa prostá poštovní dopisnice. Popřejme jí šťastnou cestu !“ Konec citace.

Co dodat na závěr, snad jen ukázat atmosféru Křtu z 31.3.2011na fotografiích. Na jedné z nich (obr. 1) držím v rukou „své dítě“ a čekám na jeho pokřtění od starosty Třemošné pana Zeithamla. Křtu jsou přítomni Ing. Brendl a paní Bumbálková – předsedkyně Společnosti malíře Václava Brožíka. Tento akt jsme potvrdili podpisy pod křtěnou dopisnicí s příležitostným razítkem. (obr.2).

Kolumbus a Nový svět (část 6)
Obr. 1

Kolumbus a Nový svět (část 6)
Obr. 2


Autor: Ing. Emanuel Lukeš | 21. 4. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář